onsdag, 17 februar 2021 14:17

Fikk penger tilbake etter koronaavlyst bryllup

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)
Fikk penger tilbake etter koronaavlyst bryllup Foto: Pixabay

Før Norge stengte ned, betalte en brudgom 87.000 kroner for et bryllupsarrangement som senere ble avlyst. I tingretten fikk han tilbake 76.200 kroner.

Bryllupsarrangementet med 200 personer skulle finne sted 21. mars, men ble ikke avholdt som følge av koronapandemien.

Brudgommen ville ha pengene tilbake, mens selskapslokalet på Romerike mente at selskapet kunne gjennomføres med tilrettelegging og ba seg derfor frifunnet.

Nylig konkluderte Nedre Romerike tingrett med at brudgommen får tilbakebetalt 76.200 kroner. Det tilsvarer 80 prosent av leieavtalen og hele dekoravtalen mellom partene.

Tingretten kom under tvil til at selskapslokalet ikke var juridisk forhindret fra å gjennomføre arrangementet, men det måtte gjennomføres under forutsetning av at maten ikke ble servert som buffé og at gjestene kunne holde minst én meters avstand.

Likevel mente retten at både pandemien og smitteverntiltakene omfattes av den ulovfestede læren om bristende forutsetninger. Spørsmålet ble dermed om hvordan det økonomiske oppgjøret skulle gjøres.

Etter en skjønnsmessig vurdering konkluderte tingretten med at selskapslokalet kunne beholde 20 prosent av summen i leieavtalen på 54.000 kroner. Resten skulle utbetales til brudgommen, som også fikk tilbakebetalt hele dekoravtalen siden ytelsen ikke ble levert.

Selv om arrangementet ble avlyst, ble vielsen gjennomført. Det var ikke aktuelt å gjennomføre arrangementet, blant annet på grunn av smittefaren og tilreisende gjester fra utlandet.

NTB