tirsdag, 17 november 2020 07:59

Ringerikes Blad endrer styre

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(1 Stemme)

Magne Storedal går ut av styret i AS Ringerikes Blad. Inn kommer Thor Sørum-Johansen. Begge representerer foretakets A-aksjer.

Etter dette består styret i AS Ringerikes Blad av følgende:

Styrets leder:
Kristina Fritsvold Nilsen, Lysåsbakken 37, 1461 LØRENSKOG
Representant for A-aksjonærene

Styremedlemer:

Hanne Margrethe Smedsrud
Representant for de ansatte

Øivind Bjorheim Ludvigsen
Representant for A-aksjonærene

Pål Trygve Mannsverk
Representant for de ansatte

Thor Sørum-Johansen
Representant for A-aksjonærene

Varamedlemer:
Thomas Rinden
Representant for A-aksjonærene

Mette Eriksen
Representant for de ansatte

Frank Tverran

Ansvarlig redaktør og skribent