annonse1

annonse2

annonse3

annonse4

onsdag, 07 oktober 2020 10:27

Ringeriksbanen skal planlegges ferdig

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)

Med budsjettforslaget for 2021 kan planleggingen av fellesprosjektet Ringeriksbanen E16 Høgkastet-Hønefoss bli ferdig, og dermed gjøre det mulig å fatte investeringsvedtak i 2021. En bygging av Ringeriksbanen vil redusere reisetiden mellom Oslo og Hønefoss og videre til Bergen med om lag en time, binde bo- og arbeidsmarkedene i hovedstadsområdet og på Ringerike tettere sammen, og styrke turistnæringen i Hallingdal.

Frank Tverran

Ansvarlig redaktør og skribent