onsdag, 05 februar 2020 15:49

Utvalg vil rydde i regelverk for byggnæringen

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)
Nils-Henrik M. Von der Fehr har ledet byggkvalitetsutvalget. Nils-Henrik M. Von der Fehr har ledet byggkvalitetsutvalget. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Byggherren alene skal stå ansvarlig overfor det offentlige dersom det ikke bygges i tråd med gitte tillatelser, foreslår et utvalg.

Plan- og bygningsregelverket har blitt kritisert for å være for omfattende og komplekst, samtidig som det etterlyses klarere ansvarsfordeling og mer kontroll. For to år siden ble det derfor satt ned et utvalg for å se på dette.

Byggkvalitetsutvalget overleverte onsdag sin rapport til kommunalminister Nikolai Astrup (H).

Rydde opp i regelverket

Selv om det jevnt over er høy kvalitet i byggebransjen, skjer det for mange og alvorlige byggfeil, erkjente utvalgsleder Nils-Henrik Mørch von der Fehr. Han påpekte at det også er et betydelig innslag av arbeidskriminalitet.

Målet med forslagspakken er å rydde opp i et regelverk som dels er overflødig og dels virker mot sin hensikt. Et sentralt punkt er å få en bedre avklaring av ansvarsforhold.

Flere tiltak

  • Ansvarsrettsystemet foreslås avviklet, slik at byggherren alene skal stå ansvarlig i byggesaker overfor det offentlige dersom det ikke bygges i tråd med tillatelse. Det skal gjøre det tydeligere hvem som har ansvaret og redusere misforståelser, mener utvalget.
  • Systemet med at staten bestemmer hvem som er kvalifisert til byggearbeid, og der praksis og erfaring i liten grad får uttelling, foreslås også avviklet. I stedet bør det gjelde kompetansekrav som skal følge personen, ikke firmaet.
  • Sentral godkjenningsordning legges ned, og erstattes med lovregulering av yrker.
  • Styrket kontroll på byggeplasser, innføring av byggskadeforsikring etter dansk modell og satsing på næringens erfaringer om kompetansebehov, er ytterligere forslag.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil nå sende rapporten ut på høring og invitere til et innspillsmøte med aktører fra bransjen.

NTB