fredag, 21 august 2015 08:24

Snart tomt for EL-skilt: - EV bør bli neste

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)
Elbilforeningens generalsekretær Christina Bu vil gjerne at neste skiltserie for elbiler skal ha bokstavene EV Elbilforeningens generalsekretær Christina Bu vil gjerne at neste skiltserie for elbiler skal ha bokstavene EV

- Norske elbiler bør fortsette med lett gjenkjennelige registreringsskilt. Nå kan vi sørge for at skiltene også får internasjonal betydning. Vi ønsker derfor EV som neste skiltserie, fastslår generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening.

EV er som kjent forkortelsen for «electric vehicle» på engelsk.

- EV-skilt vil vende Norge mot resten av verden og vil kunne inspirere andre. Gjennom valg av skilt kommer Norges elbilsuksess enda tydeligere fram. EV bør derfor bli neste bokstavkombinasjon for elbil, sier Bu.

I Norge ble ordningen med EL-skilt på elbiler innført 1. januar 1999, da Kristelig Folkeparti, Venstre og Senterpartiet satt i regjering, og den har vært en stor suksess.

- EL 70000 er passert

- EL-skilt har gjort det svært enkelt å gjenkjenne elbiler. Vi mener det er både viktig og riktig å videreføre den norske elbilsuksessen med de mer internasjonale bokstavene EV, sier Bu.

I 2015 er det så langt registrert rundt 17.000 elbiler, ifølge tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV). Dermed går det mot et salg på rundt 25.000, og en elbilbestand på mellom 65.000 og 70.000 ved utgangen av året.

- Det finnes allerede elbiler på veiene med høyere registreringsnummer enn EL 70000, og det er ikke lenge til EL 99999 skal registreres (elbil nummer 90.000). Det haster altså å få fastslått hvilken «uniformering» elbiler skal ha i årene fram mot 2020, sier Bu.

Klare praktiske fordeler

Elbilforeningen registrerer, også via sosiale medier, at temaet engasjerer norske elbilister.

- Vi er ikke i tvil om at EL-skilt er en viktig del av fortellingen om Norge og elbiler. Det legger vi også merke til i møte med utenlandske journalister. Ingen andre land har en tilsvarende ordning. Signaleffekten utad er sterk, i tillegg til at en egen skiltserie selvsagt har praktiske fordeler, sier Bu.

Foreløpig er EV reservert for bruk i Oslo. Innen man kommer sålangt, er det 23 nummerserier som skal benyttes (i dag benyttes DP for øvrige personbiler).

Vegvesenet mener noe annet

- Salget av elbiler blir stort også fremover. Derfor har vi vært tidlig ute med å planlegge for de kommende årene. Både "EK" og "EV" er satt av for framtidige elbiler, sier Heidi Øwre i Statens vegvesen.

Vegvesenets skiltserier ligger alfabetisk - og kjennemerkesystemet har flere fastsatte rutiner og prosedyrer for hvordan skiltserier rulleres.

«EK» vil representere «Elektrisk kjøretøy» og «ElektrisK».

Det er stor forskjell fra land til land hvordan elbiler og andre spesialkjøretøy registrerer – og det finnes intet felles system eller internasjonale bokstavkoder for elbiler. De fleste land har ikke egne bilskilt for elbiler.

Sist redigert fredag, 21 august 2015 20:20
Frank Tverran

Ansvarlig redaktør og skribent