henschien
Henschien-spill på utstilling i Hønefoss i 1935 (Foto: Privat)

Ringerike Trekkspillklubb inviterte Ringerike Historielag til et besøk i museet i begynnelsen av november. Møtet var åpent for alle. Det var en liten gruppe som fikk omvisning av en entusiastisk Steinar Eriksen og hans kolleger i trekkspillklubben.

 

Museet er et resultat av en ide fra Jan Heggelien, som sammen med mange ildsjeler begynte å samle inn det som fantes av utstyr, noter og ting som hadde tilknytning til trekkspillbyen Hønefoss. I 2007 fikk de leie lokaler i Ringerike kultursenter. Klubbens medlemmer har gjort et grundig arbeid med å systematisere alle gjenstandene. Det har gått fra å være en samling til å bli et museum.

 

Museet er bygd opp i fire epoker som gjenspeiler Hønefoss som trekkspillby:

 

  • Den innovative delen (Rudolf Olsen m.fl.)

  • Harald Henschien

  • Arild Formoe

  • Ringerike Trekkspillklubb

 

De tilstedeværende fikk en grundig omvisning, mye historikk og interessante opplysninger av leder og medlemmer av Ringerike Trekkspillklubb.

 

Trekkspillet er over 3000 år gammelt. Det var kineserne som lagde de første spillene. Trekkspill er et instrument som benyttes i de fleste land: sør-amerikanske, afrikanske, asiatiske og europeiske. I Hønefoss har Harald Henschien satt dype spor etter seg. Fabrikken hans produserte i alt 6810 spill. Hagstrøm, som er et kjent trekkspillnavn, lagde over 700.000. Sammenlignet med andre produsenter var nok ikke Harald Henschien noen stor produsent, men han bidro til vekst og entusiasme for spillet i Hønefossområdet. Både Myhre Møbel i Haugsbygd og Hønefoss verktøifabrik var delprodusenter. Å bygge et trekkspill krever et godt håndverk, noen «Petter Smart»-løsninger måtte man også benytte. Det er i alt 4327 deler på et trekkspill. Mange hadde sitt virke i produksjon av Henschien trekkspill, blant annet lagde far og sønn Thorvaldsen belger til spillet.

 

Arild Formoe var en ildsjel som fikk barn og ungdom til å interessere seg for spillet. Han har satt dype spor etter seg. Han skapte et flott miljø for ungdommen og hadde over 10 000 elever i sin trekkspillskole. Han og hans kone fikk flere hedersbevisninger for det gode arbeid de gjorde.

 

Noen av elevene var Steinar og Øistein Eriksen som begge er medlemmer av Ringerike Trekkspillklubb. De har vært norgesmestere flere ganger.

 

Museet er absolutt verdt et besøk. Det er blitt veldig presentabelt og viser bredden av trekkspillbyen Hønefoss. Det holder åpent på lørdag formiddag. Passer ikke det kan duetavtales direkte med klubben.

 

Steinar Eriksen avsluttet vårt besøk med et stykke arrangert av Harald Henschien, en variasjon over «Pål sine høner». En fin avslutning på et interessant møte med museet.

: