Butikker og foretak i Hønefoss på begynnelsen av 1950-tallet. Kilde for denne kategorien er i hovedsak: Det Norske Næringsliv - Buskerud Fylkesleksikon, redigert av Johs. Sætherskar og utgitt på Det Norske Næringsliv Forlag, Bergen 1951. Innholdet er i tillegg utvidet med informasjoner fra FB.

Grønlie Fargehandel

Firmaet ble grunnlagt i 1927 av Oddvar Grønlie som fortsatt var innehaver på 1950-tallet. Virksomheten omfattet fargehandel, drogeri og parfymeri. Kundekretsen var "byen og omegn". Lokalene, som lå i Storgaten, var på 100m2. Forretningen beskjeftiget 3 personer.

50-tallet

J.B. Grønlie renseri

Hans Lie etablerte dette foretaket så tidlig som 1825, da som et bygdefargeri. Dette ble fortsatt av hans sønn Erik Lie og hans enke. I 1885 ble det solgt til J.M. Olsen som hadde forretningen til 1904. Da ble den overtatt av hans sønn J.B. Grønlie som drev forretningen på 1950-tallet som "garderobefarving og rensning". Grønlie startet i 1905 byens første spesialforretning i farvebransjen.
Lokalene var på 200m2 i egen eiendom og beskjeftiget 4 personer.

Gudbrand Gilhuus: Grønlie hadde fargehandel i Storgt, der urmakeren er i dag. Renseriet lå der Alfreds er i dag. Der kom det også en bekk. Avstikker fra elva?

Øyvind Smith: Fargeriet lå som Gudbrand sier der Alfred er. Øyabakken gikk forbi som hadde ei lita bru der bekkeløpet gikk under, vannet som gikk der var vann fra tømmerinntaket til saga. Her i bekken kom det fra tid til annen farge fra Grønlie. På gamle bilder ser en bygget med høy pipe.
50-tallet

Th. Gilhuus kolonial

På 1950-tallet var Th. Gilhuus fortsatt daglig leder og innehaver av den kolonialforretningen han etablerte i 1932. Det 150m2 store lokalet var i selveid eiendom og det var 3 personer ansatt. Etter datidens målestokk var dette en stor kolonial.
50-tallet

Les mer …

Frøhaug Kolonial

Alf Frøhaugs kolonialforretning ble grunnlagt i 1934 av Alf Frøhaug, som fortsatt var innehaver på 1950-tallet. Virksomheten omfattet alt innen kolonialbransjen, dessuten fetevarer, hermetikk og tobakk. Lokalene var på 350m2 og forretningen beskjeftiget 3 personer.
50-tallet

Urmaker Erik Gran

Erik Gran urmakerforretning holdt til i Storgata 4 i Hønefoss, hvor de leide lokaler. Forretningen ble startet av H. Olsen og overtatt av Erik Gran i 1918. Han døde i 1941 og deretter ble forretningen bestyrt av Tore Gran. Dette var en urmaker- og optisk forretning som beskjeftiget 5 personer. Kundekretsen var "fra Ringeriksbygdene og dalførene som møtes ved Hønefoss".
50-tallet

Murmester Gaarud

murmester gaarudMurmester Gaarud & Sønner drev sin virksomhet fra Kongensgate 20 i Hønefoss. Firmaet ble startet i 1911 og det var fortsatt Oscar Gaarud (bildet) som drev virksomheten sammen med sine sønner på 1950-tallet. De utførte nybygg, reparasjoner, forandringer, flisarbeide og magnesit golvbelegg.
Firmaet var medlem av Hønefoss Håndverkerforening.

 

 

50-tallet

Inga Falk A/S

ingafalk

Denne utstyrsforretningen holdt til på Søndre Torv 6, på hjørnet der hovedinngangen til Sparebank 1 Ringerike ligger i dag.Firmaet Inga Falk ble grunnlagt i 1885 av frk. Inga Falk. I 1892 overtok hennes bror, Fredrik Falk, forretningen.
50-tallet

Les mer …

Glesne manufaktur

A. Glesne manufaktur ble startet av Ole Kaarstad i 1912, men overtatt av Glesne A/S i 1933. Virksomheten omfattet på 1950-tallet manufakturvarer, trikotasje, kåper, kjoler, sengeutstyr og garn. Kundekretsen var Hønefoss, Norderhov, Tyristrand, Hole, Hallingdal og Hadeland. Forretningen beskjeftiget 4 personer og lokalene var på 260 m2. Datidens "gullnummer" hadde de nok også med telefonnummer 100.

Vi spurte på FB hvor butikken lå. Her er svarene vi fikk:

Torunn Bratli Nilssen: Mener den lå i Storgata/Skogeierbygget.

Kari Gusgaard: Jeg mener den lå i en bygning i Storgata som ble revet for å gi plass for Skogeierbygget. Jeg minnes en lang disk med masse stoffer.

Øyvind Smith: Vi kalte den bare for Kaarstadgården. Storgata var smalere dengang og murbygget lå litt nærmere gata enn dagens Skogeierbygg. På gavlen av bygget var det malt på reklame for butikken. Solgte stoffer og utstyr til klær og gardiner.

Grethe Christensen: Enig med ovennevnte. Vi bodde faktisk noen måneder over butikken, i tredje etasje?


50-tallet

Fysikalsk Institutt

Fysikalsk Institutt, også kjent som Hønefoss Bad, ble etablert i 1935. Innehaver på 1950-tallet var sykegymnast Hagen. Der ble det gitt behandling for reumatisme, polimyelitt, barnelammelse og yrkessykdommer. Til behandlingen benyttet man kortbølgeapparater, diathermi, thilistot, høyfjelllssol, infrarøde stråler, elektriske lysbad og pakninger.
50-tallet

A Evenstads Trykkeri

Adressen til dette trykkeriet var Stabellsgt. 13. Bedriften ble i sin tid startet som et avistrykkeri. I 1905 overtok trykkeriets daværende faktor A. Evenstad trykkeriet og avisen Oplandsposten (Tidligere Norderhov) som han utga og redigerte frem til 1916.
Evenstad fortsatte virksomheten som aksidenstrykkeri.
Trykkeriet leverte fortrinnsvis merkantile trykksaker av forskjellig slags.
50-tallet

S. Gjerde tobakk og frukt

S. Gjerdes Tobakk- og Fruktforretning ble etablert av S. Gjerde i 1928. På 1950-tallet beskjeftiget forretningen 2 personer.
50-tallet

Fuglesang & Sønn

Dette var en bygg- og entreprenørforretning som ble startet av Kr. og Kåre Fuglesang i 1946. Det nye selskapet var en direkte fortsettelse av Kr. Fuglesangs forretning som ble startet i 1918.
50-tallet

Eton Frisersalong

Salongen holdt til på Søndre Torv 7. Innehaver Marha Hengh startet Eton Frisersalong i 1929 på Nordre Torv 7, men flyttet over til sydsiden i 1938.
De utførte permanent, vask, vannfall,øyenbrynsfarging, tangkrøll og klipping. Salongen hadde 3 ansatte.
50-tallet