tirsdag, 04 februar 2020 14:57

Terrorplaner i Norge avdekkes på internett

Skrevet av NTB-Rasmus Gorset Berg
Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)
PST-sjef Hans Sverre Sjøvold og justisminister Monica Mæland under presentasjonen av PSTs trusselvurdering 2020. PST-sjef Hans Sverre Sjøvold og justisminister Monica Mæland under presentasjonen av PSTs trusselvurdering 2020. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Fra 2017 til 2018 ble det stanset over 60 terrorangrep i Vesten – inkludert planer i Norge. Nå har PST laget en rapport som skal fastslå hvordan det skjedde.

– Kunnskap om hvordan angrep avverges er viktig for at vi som samfunn skal bli i bedre stand til å beskytte oss mot terror, skriver PST i en ny rapport. Der har de gjennomgått 91 avvergede angrep i Vesten fra perioden 2012 til 2019. Målet var å identifisere hva det er som bringer terrorplaner ut i søkelyset.

Hjelp fra alle hold

Rapporten viser at både privatpersoner og ansatte i offentlig og privat sektor i betydelig grad bidrar til å avdekke terrorangrep.

Politiet fanger opp nærmest ett av tre planlagte terrorangrep, noe som tyder på at terskelen for privatpersoner til å kontakte politiet for rådføring eller varsling, er lav. Det ser PST på som positivt.

Kun ti prosent av avvergede angrep skjedde som resultat av tips fra familie og venner, selv om det er aktører som ofte kan ha kjennskap til terrorplaner. Det tyder på at mange som sitter på informasjon som kan lede til å avverge terrorangrep, ikke varsler.

Nettaktivitet avgjørende

Nær halvparten av alle avvergede angrepsplaner kom som resultat av aktivitet på internett. En årsak til dette er at mange med et ønske om å begå terrorhandlinger kan være åpne om dette på sosiale medier eller nettforum.

PST skriver at de ønsker å få vite om forhold relatert til atferd, uttalelser og anskaffelser av materiell. Dette kan være ekstreme holdninger eller mistenkelige kjøpt av blant annet kjemikalier og tennmidler. De presiserer at tips om noen ikke nødvendigvis vil medføre negative konsekvenser for vedkommende, og at tipsere forblir anonyme.