Skriv ut denne siden
torsdag, 17 juni 2021 12:27

Hovsenga: NVE fikk fly drone kun en dag

Skrevet av
Denne gyvelen har overlevd leirraset Denne gyvelen har overlevd leirraset Foto: Frank Tverran

Et godt eksempel på hvor strengt Hovsenga forvaltes som Naturvernområde, er at NVE i oppdrag for Ringerike kommune kun fikk bruke drone en dag.

Det er derfor ikke merkelig at Ringerikes Blad ikke fikk tillatelse til å fly med drone etter eget forgodtbefinnende straks det skjedde noe mer i området. Statsforvalteren i Oslo og Viken prioriterer naturen foran nyheter.

Redd for endret vannføring

Ringerike kommune engasjerte i mai måned NVE til å lage en oppdatert terrengmodell av området. Denne bruker kommunen for å vurdere hvilke konsekvenser en oppdemming av Randselva kan få. I søknaden opplyste de at de hadde behov for referansepunkter på bakken i form av at det blir sprayet merker på bakken, eller lagt ut printede punkter som blir fjernet når flygningen er ferdig.

Betinget vedtak

Statsforvalteren ga tillatelse til Ringerike kommune med hjemmel i naturmangfoldloven § 48.
Tillatelsen ble gitt på følgende vilkår:

  • Tiltaket skal gjennomføres så skånsomt som mulig og ta hensyn til naturverdiene.
  • Flyging i nærheten av ansamlinger av fugl skal ikke forekomme.
  • Vegetasjon skal ikke sprayes for markering av referansepunkter.
  • Tiltaket skal gjennomføres i løpet av én dag, innen 30.05.2021.
  • Dronen styres av godkjent droneoperatør
  • Tillatelsen skal være tilgjengelig i felt, og kunne forevises oppsyn og politi.
Sist redigert torsdag, 17 juni 2021 12:44

Beslektede artikler