Skriv ut denne siden
fredag, 19 juni 2020 14:03

Salt i såret til inkassobransjen

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(1 Stemme)
Aleksander Nordahl, leder for Virke Inkasso. Aleksander Nordahl, leder for Virke Inkasso.

Som om det ikke er nok at inkassobransjen har fått store problemer på grunn av Koronautbruddet, får de nå redusert inntektene på de lettinnkrevde småbeløpene.

6. april sendte justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) ut en hastehøring med forslag om å redusere inkassosalærene med 50 prosent på krav under 2 500 kroner. I dag vedtok regjeringen innføringen av to nye salærklasser og trinnvise kutt i salærene.

− Dagens vedtak skaper alvorlige konsekvenser for inkassobransjen i form av kraftige nedbemanninger og konkurser. Hastevedtaket kan i tillegg ha uavklarte, negative konsekvenser for næringslivet og de som skylder penger siden vedtaket ikke er utredet, sier Aleksander Nordahl, leder for Virke Inkasso.

Virke Inkasso har mottatt signaler om at flere selskaper allerede har begynt å se på avvikling av sine virksomheter.

Nye rammebetingelser

Regjeringens hastevedtak reflekterer i større grad anbefalingen fra departementets egen arbeidsgruppe fra januar i år, med både to nye salærklasser (NOK 0-500 og NOK 500-1000) og trinnvise kutt basert på kravstørrelse.

− Vi anerkjenner at regjeringen har lyttet til næringslivets og bransjens konstruktive innspill under hastehøringen, sier han.

Virke Inkasso representerer nærmere 100 medlemsbedrifter som tilbyr inkassotjenester i Norge.

Behov for forutsigbarhet

Siden høsten 2018 har inkassobransjen vært representert i en arbeidsgruppe nedsatt av justis- og beredskapsdepartementet som har utarbeidet et forslag til ny inkassolov. Forslaget er nå er på høring. I april fant regjeringen ut at den ønsket å hastekutte salærene som opprinnelig var et av mandatene til arbeidsgruppen.

− Medlemmene våre ser fremover på hvordan vi kan angripe denne situasjonen. Først starter jobben med å tilpasse selskapene til de umiddelbare kuttene, og deretter jobbe med rammebetingelsene på lang sikt, sier Nordahl.

Umiddelbare hastekutt av salærene, ny inkassolov, samt høring av tvangsfullbyrdelsesloven innebærer at relevant lovgivning for bransjen behandles i flere parallelle løp.

− Dette skaper et regulatorisk lappeteppe, som kompliserer prosessen og gjør rammebetingelsene mer kompliserte, ikke forenklede som etter intensjonen. Vi forventer nå at regjeringen skaper forutsigbarhet i bransjens rammebetingelser, slik at vi kan bygge et inkassoløp som er til fordel for alle parter, sier Nordahl.

Frank Tverran

Ansvarlig redaktør og skribent

Siste fra Frank Tverran