Skriv ut denne siden
onsdag, 03 juni 2015 09:18

Over 1.200 lokale biler i faresonen

Skrevet av
Unngå dette: Løp og betal! Unngå dette: Løp og betal!

Av totalt 123.000 kjøretøy på landsbasis, risikerer 1.252 kjøretøy å bli avskiltet i Ringeriksregionen for manglende årsavgift.

Det er faktisk noen færre kjøretøy som risikerer avskilting i år i forhold til i fjor.

Alle som betaler etter hovedforfall, må betale en tilleggsavgift. Da trekker Tollvesenet avskiltningsvedtaket tilbake.

Blir du tatt av Tollvesenet på veien, kan du fortsatt beholde skiltene på. Men da må du betale hovedkravet, tilleggsavgiften pluss et gebyr på kr 900,- Alt må i så fall betales der og da.

Blir bilen din avskiltet, koster det ekstra. Da skal Statens Vegvesen også ha sitt. Det koster kr 1.460,-

Slik fordeler avskiltningsbegjæringene seg i våre nærmeste kommuner:

Kommune Antall begjæringer 
 Hole  145
 Jevnaker  203
 Ringerike  904
Sist redigert onsdag, 03 juni 2015 09:24