Skriv ut denne siden
torsdag, 07 oktober 2021 08:18

Nav-tillitsvalgt etterlyser økt bemanning

Skrevet av
Hovedtillitsvalgt Steinar Halvorsen i Nav Frogner mener at for liten bemanning fører til frustrasjon hos de ansatte, som ikke får gjort jobben sin godt nok. Hovedtillitsvalgt Steinar Halvorsen i Nav Frogner mener at for liten bemanning fører til frustrasjon hos de ansatte, som ikke får gjort jobben sin godt nok. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

Hovedtillitsvalgt Steinar Halvorsen i Nav Frogner i Oslo sier de Nav-ansatte er frustrerte over at de er for få til å gi folk skikkelig oppfølgning.

Halvorsen er hovedtillitsvalgt for de Nav-ansatte på Frogner. Han har jobbet i Nav siden 2015 og svarer kontant «nei» på spørsmålet om bemanningssituasjonen er blitt bedre, skriver Dagsavisen.

– Vi er blitt verdensmestere i omorganisering. Men vi har ikke klart å omorganisere vekk det som er hovedproblemet: Vi er for få ansatte til å gi folk skikkelig sosialfaglig oppfølging, sier han.

– De som jobber med mottakere av økonomisk sosialhjelp hos oss, kan ha 80–90 personer å følge opp. Det sier seg selv at det ikke blir god nok sosialfaglig oppfølging når en veileder skal følge opp så mange personer, påpeker Halvorsen.

Han mener at Nav-direktør Hans Christian Holte burde snakket mer om bemanningssituasjonen.

Holte understreker overfor Dagsavisen at Nav jobber med å frigjøre mer tid til oppfølging av brukerne.

– Vi jobber på flere måter for å få bedre kapasitet til å følge opp de personene som trenger oss mest. Vi utvikler stadig nye løsninger og mer effektive arbeidsprosesser som bidrar til at det frigjøres tid til mer oppfølging av brukerne, mener han.