Skriv ut denne siden
onsdag, 15 september 2021 18:10

Timelistesaken etterforskes av politiet

Skrevet av
Ringerike rådhus Ringerike rådhus Foto: Frank Tverran

Den senere tid har det versert flere artikler i Ringerikes Blad om kommunens bruk av flyktningemidler. I denne sammenheng er det fremkommet påstander om falske timelister for urettmessig utbetaling av offentlige midler, og at dette er tatt opp som varsling fra en tidligere ansatt.

Kommunestyret og formannskapet er orientert

Rådmannen ga en generell orientering om dette i kommunestyremøtet 9. september og informerte samtidig om at leder av varslingssekretariatet ville orientere formannskapsmøtet om dette i møtet 15. september.

Gammelt nytt

Etter denne orienteringen kunne kommunen v/leder av varslingssekretariatet Trude Bredal Steinmo informere om følgende.

- Varslingssekretariatet mottok i juli 2020 en varslingssak. Under arbeidet med saken fremkom det bekymringer relatert til flyktningetjenesten, herunder timelister.

Politianmeldt for ett år siden

Varslingssekretariatet tok umiddelbart kontakt med politiet i august 2020 og saken har vært til etterforskning hos politiet siden da. Selve varslingssaken hva angår arbeidsrettslige forhold ble saksbehandlet og avsluttet i oktober 2020. Kontrollutvalget ble orientert om saken i lukket møte i april 2021.

Etterforskes av politiet

Som det fremgår, har saken vært til etterforskning hos politiet siden august 2020. Ringerike kommune har fulgt rådene de har fått fra politiet om ikke å informere offentlig om dette.

Kommunen har nå informert politiet om at de sender ut en pressemelding med denne informasjonen, hvor de forklarer hvorfor de har måttet svare på den måten de har gjort på spørsmål om saken til media.