Skriv ut denne siden
tirsdag, 09 mars 2021 07:46

Militær helikoptertrafikk

Skrevet av
Militær helikoptertrafikk Foto: Forsvaret

I de neste to ukene vil det bli økt helikopteraktivitet i forbindelse med vintertrening.

Dette vil medføre økt helikopteraktivitet ut fra Luftforsvarets base Rygge og i et større geografisk område. Aktiviteten vil i hovedsak bli gjennomført i områder med lite infrastruktur og befolkning.

Treningsaktiviteten vil foregå mandag til fredag de to neste ukene og mesteparten vil foregå ved mørkets frembrudd. Treningen er en del av den større aktiviteten som foregår disse to ukene.

Områdene for flyging vil blant annet innebefatte Vestfold, Telemark, Vestlandet, Oslo og Viken samt innlandet.