Skriv ut denne siden
onsdag, 03 mars 2021 13:31

Naboer frykter katastrofe

Skrevet av
Området hvor blokka skal settes opp, er markert Området hvor blokka skal settes opp, er markert Droneoto: Frank Tverran

Flere naboer til den planlagte utbygging av en 4-6 etasjers boligblokk i et rasutsatt området, gir nå uttrykk for sin bekymring til NVE.

I en henvendelse til NVE, påpeker naboene følgende rashistorikk i det samme området:

- Vi kan opplyse om følgende ras i området de siste 60 år.

  • Granliveien 8, stort jordras som forskjøv hele Granliveien 8. Leire og jordmasser sto helt opp over 2 etasje ca. 1960.
  • Leirras ved indre bro (veien lagt om i 1960) ved Holtbekken 400 meter opp i bekken
  • Leirras fra Øvre Hønenholt mot elven ved vei til hus på nedre Hønenholt ca. 1970 (motsatt side av leireras mot elva over Hovsenga i 2020)
  • Ras nedenfor boligblokker i Nansenvegen mot elva ( vis a vis Skogfaret 9) Utbedret med fylling av/ved NVE ca. 1970
  • Ras mot elven nedenfor Holtbekkvein / Livvegen fra eiendom Dag Vegard Evjen og Kjell Eide elven ,steinlagt av NVE ca. 2010 fra utløp Holtbekken og 100 meter mot Skogfaret 9.
  • Flere ras nedenfor i viken for Skogfaret 9 (her har elva i en bakevje laget et dyp grop (erosjon) . Tidligere eier Tede antydet at elven hadde gravd seg borti 10 meter dyp
  • Stort ras mellom livvegen 3 og livvegen 7 utbedret av forsvaret i 1994 .
  • Større ras mot hus i Granliveien 3 (eier Rolf Redner)
  • Større ras rundt eiendommen til Øystein Haiden i Holtbekkvein mot Holtbekken under bygging på 1960-tallet
  • Stort Ras fra jordet på øvre Hønenholt i der leirmassene fylte elven og sklei over til Hovsenga (området har nå var avstengt fra allmenheten siden raset for 2 år siden.)

Ringerike kommune har motatt kopi av bekymringen. Spørsmålet er om kommunen tar hensyn til NVEs tidligere og nåværende vurderinger av området.


NVE bekymret for ukvalifiserte kvikkleirekonsulenter

NVE fremmer stort sett innsigelser mot byggeprosjekter når utredningene ikke har vært gode nok. De frykter at utbyggere bruker konsulenter som ikke holder mål.

– En betydelig andel av NVEs innsigelser er fremmet på grunn av at kvikkleireskredfare er utilstrekkelig utredet og tatt hensyn til i planer for utbygging i henhold til gjeldende regelverk, skriver skred- og vassdragsdirektør Brigt Samdal i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) til Teknisk Ukeblad.

Bare i Gjerdrum kommune har NVE, region øst, hatt 73 arealplansaker i perioden 2001 til 2020. I ni av disse hadde direktoratet innsigelser, i tillegg har det vært en innsigelse til kommuneplan og fire andre innsigelser, heter det i en rapport laget etter skredet.

Likevel understreker Samdal at deres inntrykk er at den geotekniske kompetansen i Norge stort sett er god.

liv kart

Tomten blokka skal settes opp på, er markert (Kart: Ringerike kommune)

randselvaOransje markering: Tidligere ras  Grønn markering: Blokkas omtrentlige plassering. Like til høyre utenfor bildet er blokkene i Nansenveien 14. Bildet er tatt fra Holttangen. Foto: Frank Tverran.

Sist redigert onsdag, 03 mars 2021 17:21