Skriv ut denne siden
tirsdag, 23 februar 2021 08:42

Liten folkevekst i regionen

Skrevet av
Liten folkevekst i regionen Illustrasjonsfoto: Pixabay

Ikke siden 2001 har det vært lavere befolkningsøkning i Norge enn i 2020. Innvandringen var spesielt lav som en følge av koronaen. Vi må tilbake til 2004 for å finne lavere innvandring.

I våre nærmeste kommuner ser det slik ut:

Ut av Hole

Hole kommune hadde 67 fødte og 47 døde. Fødselsoverskuddet ble 20. Nettoinnflyttingen var på minus 12. Ved utgangen av året var det 6.811 innbyggere i Hole.

Inn i Jevnaker

Jevnaker hadde 69 fødte og 64 døde, et fødselsoverskudd på 5. Med en tilflytting på pluss 15, endte Jevnaker opp med 6.867 innbyggere.

Ringerike henter utenfra

I Ringerike døde det 55 flere enn det som ble født. Men her er netto innflytting hele 249, noe som sørger for en økning på 194. Ved årets utgang hadde Ringerike 30.835 innbyggere.