Skriv ut denne siden
torsdag, 26 september 2019 07:45

Forslag om Utøya-kaia sendt Hole kommune

Skrevet av
Forslag om Utøya-kaia sendt Hole kommune Illustrasjon: Statsbygg

Statsbygg har utarbeidet forslag til reguleringsplan som nå er oversendt til Hole kommune for forberedende behandling. De forventer 1. gangs behandling i løpet av høsten 2019.

Når planen deretter legges ut på høring og offentlig ettersyn kan alle komme med innspill til planforslaget. Endelig vedtak av planen skjer etter høring og vurdering av innspill.

Planforslaget består av et plankart med tilhørende bestemmelser, og planbeskrivelse. I tillegg er det en rekke vedlegg og temarapporter som trafikkanalyse, besøksanalyse osv. Dokumentene som er publisert er foreløpige og kan bli endret som følge av kommunens saksbehandling. Det er altså ikke gitt at det er dokumentene som nå er publisert er helt like med det som blir lagt ut på offentlig ettersyn.

Planforslaget som er oversendt til kommunen finner du på denne siden: https://www.statsbygg.no/Prosjekter-og-eiendommer/Utoyakaia/Planforslag/

Planforslaget er basert på et skisseprosjekt utarbeidet av Manthey Kula arkitekter og Bureau Bas Smets. Skisseprosjektet omfatter minnestedet, men også tilhørende omgivelser. Skisseprosjektet består av illustrasjoner og forklarende tekst. Skisseprosjektet vil ikke være juridisk bindene i seg selv- men er lagt til grunn for planforslaget som nå er sendt inn. Og er lagt ved som vedlegg 14 til planforslaget.

Du finner skisseprosjektet her:https://www.statsbygg.no/Files/prosjekter/utoyakaiaVurdering/planforslag/Vedlegg14_Illustrasjonshefte_skisseprosjekt.pdf

Sist redigert torsdag, 26 september 2019 13:33