Skriv ut denne siden
onsdag, 12 juni 2019 11:58

Pasient måtte suge utplassert elev

Skrevet av
Pasient måtte suge utplassert elev Illustrasjonsfoto: Pixabay

Fornærmede i denne saken var beboer i et bofellesskap underlagt Ringerike kommune.

Siktelsen mot den utplasserte eleven, var for å ha skaffet seg seksuell omgang ved misbruk av stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold. Dette skjedde ved at han i 2017 i et bofellesskap, misbrukte sin stilling og fikk en mannlig beboer til å suge sin penis.

Fornærmede i saken er svekket både kognitivt og motorisk etter en skade for noen år siden.

Siktede, som kom til Norge i 2012, rømte fra landet etter at det ble avslørt hva han hadde gjort. Først ett år senere kom han tilbake til Norge.

Ringerike tingrett dømte mannen til fengsel i ett år, samt til å betale kr 70.000 i oppreisning til fornærmede.