lørdag, 19 november 2022 12:01

Omsetning av eiendommer i Ringerike i uke 46

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(2 Stemmer)
Omsetning av eiendommer i Ringerike i uke 46 Illustrasjonsfoto: Nitar AS / Frank Tverran

Her er ukas eiendomsoverdragelser.

Andel av Sørflatveien 6 (Gnr 92, bnr 94) er overdradd til Mette Hagen og Gunnar Nygaard (11.11.2022)

Andel av Vælerenveien 30 (Gnr 251, bnr 16) er overdradd fra Johan Kåre Frydenberg til Unni Frydenberg (11.11.2022)

Gnr 38, bnr 134 er overdradd fra Carl August Mohn til Regina Mohn Klouman, Else Mohn, Kathinka Mohn og Kristin Mohn (11.11.2022)
Overdragelsen omfatter også Gnr 38, bnr 144
Overdragelsen omfatter også Gnr 38, bnr 156

Andel av Gnr 38, bnr 134 er overdradd for kr 5.000 fra Regina Mohn Klouman, Else Mohn og Kristin Mohn til Kathinka Mohn (11.11.2022)
Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 38, bnr 144
Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 38, bnr 156

Andel av Nakkerudgata 12 (Gnr 262, bnr 156) er overdradd til Knut Magne Stigsrud og Liv Øydis Stigsrud (11.11.2022)

Skjærdalen 19 (Gnr 244, bnr 307) er solgt for kr 5.150.000 fra Artur Stanislaw Moskwa til Rune Ven Säfvenbom (14.11.2022)

Andel av Haga Bru 93 (Gnr 255, bnr 41) er overdradd til Marit Bogstad og Bjørn Steinar Sten (14.11.2022)

Andel av Telegrafalleen 2 A (Gnr 45, bnr 359, seksjon 15) er overdradd fra Jon Ole Nordengen til Gerd Nordengen (14.11.2022)

Andel av Veienmoen 49 (Gnr 47, bnr 136, seksjon 2) er overdradd fra Atle Hunstad og Hilde Eilin Jansen til Mari Svensrud-Wikstrøm (14.11.2022)

Andel av Veienmoen 49 (Gnr 47, bnr 136, seksjon 1) er overdradd fra Mari Svensrud-Wikstrøm til Atle Hunstad og Hilde Eilin Jansen (14.11.2022)

Oppenåsen 37 (Gnr 58, bnr 45, seksjon 3) er solgt for kr 2.900.000 fra Henning Høgmoen Haugen og Marthe Therese Setra Qvan til Pia Caroline Palmkvist (15.11.2022)

Storgata 17 (Gnr 318, bnr 79, seksjon 9) er solgt for kr 2.150.000 fra Ole Christian Kvernberg til Iurii Vargatiuk og Oksana Warhatiuk (15.11.2022)
Salget omfatter også Storgata 17 (Gnr 318, bnr 79, seksjon 14)

Industrigata 6 (Gnr 86, bnr 788, seksjon 2) er solgt for kr 2.300.000 fra Jan Gustavsen til Hangama Said (15.11.2022)

Thoengata 22 (Gnr 133, bnr 35) er solgt for kr 3.800.000 fra Eva Sannerud til Jannicke Gabrielsen og Jesper Wøldike (15.11.2022)
Salget omfatter også Gnr 133, bnr 45

Gnr 87, bnr 395 er overdradd fra Alfred Øvereng til Ruth Øvereng (15.11.2022)

Gnr 87, bnr 395 er overdradd fra Ruth Øvereng til Grethe Karin Hansen, Arild Øvereng, Fred Ivar Øvereng og Gunnar Øvereng (15.11.2022)

Andel av Gnr 87, bnr 395 er overdradd fra Grethe Karin Hansen, Arild Øvereng og Gunnar Øvereng til Fred Ivar Øvereng (15.11.2022)

Fløytingen 86 (Gnr 134, bnr 20) er overdradd for kr 2.670.000 fra Lisbet Liberg til Oskar Liberg Frisvold (15.11.2022)

Gigstads vei 15 (Gnr 39, bnr 68, seksjon 5) er solgt for kr 3.500.000 fra Hedda Winther til Aina Gundersby (16.11.2022)

Oddliveien 19 (Gnr 95, bnr 188) er overdradd for kr 2.750.000 fra Åse Lillian Schulerud til Siri Schulerud (16.11.2022)
Overdragelsen omfatter også Gnr 95, bnr 290

Anna Colbjørnsdatters gate 5 (Gnr 318, bnr 208) er solgt for kr 4.350.000 fra Ingunn Olaug Titita Gjerde Lindholm Nilssen til Per Olaf Gjerde Nilssen (16.11.2022)

Haresvingen 9 (Gnr 20, bnr 828) i Bærum kommune er overdradd fra Finn Oskar Eirheim til Rakel Petrea Eirheim (16.11.2022)
Overdragelsen omfatter også Gnr 105, bnr 55 i Ringerike kommune
Overdragelsen omfatter også Ringkollveien 769 (Gnr 134, bnr 49) i Ringerike kommune

Hedalsveien 77 (Gnr 305, bnr 161) er solgt for kr 900.000 fra Chaker Acharoui til Halina Smola (17.11.2022)

Ringveien 27 (Gnr 49, bnr 74, seksjon 2) er solgt for kr 3.100.000 fra Kjetil Hareide Hallre og Emily Phyllis Middendorf til Charlotte Fyen (18.11.2022)

Slettåkerveien 7 (Gnr 86, bnr 208) er solgt for kr 3.500.000 fra Mai Liss Henriksen og Johnny Arild Olsen til Alda Mone og Ervis Mone (18.11.2022)

Eiendomsinformasjonen er levert av Ambita as

Frank Tverran

Ansvarlig redaktør og skribent