Strekmarkering betyr at avdøde er bisatt i stillhet.

Etternavn Fornavn Fødselsår/Alder Dødsdato Begravelse
Myhre Ingrid 1950 221212 Ringerike krem 8.1 kl 12.00
 Tajet Leif G. 1938 231212 Tyristrand krk 8.1 kl 12.00
Sandum Emil 1927 301212 Lunder krk 11.1 kl 12.00
Fagervold Rolf 1919 010113 Ringerike krem 8.1 kl 14.00
Endrerud Odd Blyberg 1964 291212 Ullerål krk 11.1 kl 12.00
Heier Guri Marie Lajord 1938 010113 Ringerike krem 10.1 klø 14.00
Andersen Olav 1933 271212 Svene krk 8.1 kl 11.00
Rugroten Grete 1938 311212 Ål krk 8.1 kl 10.30
Kopperud Mona 1961 301212 Holmen krk 10.1 kl 14.00
Sved Sven Arnljot 1935 281212 Ringerike krem 10.1 kl 12.00
Jordbrek Willy 1919 281212 Ringerike krem 11.1 kl 10.00
Alfredsen Gunnar 1929 291212 Ringerike krem 11.1 kl 12.00
Dalen Olaug 1931 301212 Lunder krk 11.1 kl 14.00
Solbakken Harald 1937 311212 Ringerike krem 22.1 kl 12.00
Rundtom Anne Marie 103 år 030113 Lunder krk 10.1 kl 12.00
Kristoffersen Arne 1928 050113 Norderhov krk 18.1 kl 12.00
Rognstadbråten Gunnveig 1927 050113 Randsfjord krk 11.1 kl 12.00
Midtgard Astrid 1923 030113 Kongsberg gravlund 11.1 kl 12.00
Skattebo Øystein 1927 030113 -
Johansen Georg I. 1927 291212 Strinda krk 15.1 kl 11.00
Steen Ruth 1926 311212 -
Karlsen Bjørg 1934 040113 Ringerike krem 15.1 kl 14.00
Walderstølen Reidun 79 år 040113 Begnadalen krk 15.1 kl 14.00
Lervik Else 1933 301212 -
Sundøen Astrid Kathrine 1934 080113 Hole krk 17.1 kl 14.00
Flaglien Ingrid 1927 080113 Lunder krk 18.1 kl 12.00
Banggren Karenevy 1957 050113 Drammen krem 22.1 kl 11.00
Engebretsen Olaf Johan 1922 311212 -
Strømsbråten "Sissa" Kirsten Synnøve 1944 090113 Veme krk 18.1 kl 14.00
Jensrud Mary 1911 090113 Lovisenberg sykehus kap  17.1 kl 10.00
Svendsen Arne Johan 1922 100113 Hole krk 18.1 kl 11.00
Didriksen Solveig 1916 100113 Randsfjord krk 22.1 kl 12.00
Iversen Gerd 1941 100113 Ringerike krem 22.1 kl 14.00
Gårder Solfrid 1930 050113 -
Svendsen Arne Johan 1922 100113 Hole krk 18.1 kl 11.00
Løkke Ragnhild 1914 150113 Torshov krk 22.1 kl 10.00
Øen Jonn 1933 040113 -
Fjeld Anker 1920 130113 Randsfjord krk 25.1 kl 12.00
Bakken Elis Alvhilde 1918 060113 -
Hæhre Gudbjørg "Vesla" 1928 160113 Nes krk 24.1 kl 13.00
Johansen Maren Beate 1920 180113 Hole krk 25.1 kl 12.00
Fjeld Elsa Doris Marianne 1930 200113 Jevnaker krk 24.1 kl 12.00
Larsen Rakel 1917 190113 Ullerål krk 25.1 kl 14.00
Howsmo Inge Thorstein 1926 160113 Sel Sjukeheim 30.1 kl 11.00
Brekke Johannes 1919 160113 Norderhov krk 29.1 kl 12.00
Lafton Margit Johanne 1918 110113 -
Niskin "Boja" Borghild 1924 180113 Sollihøgda kap 29.1 kl 14.00
Mellingen Martin 1919 180113 -
Evjen Odd Harald 1955 190113 Hole krk 25.1 kl 14.00
Botnevik Bertel Olai 81 år 180113 Evje krk 25.1 kl 13.00
Larsen Odd Johan 1928 220113 Norderhov krk 31.1 kl 12.00
Nordby Lars 1961 200113 Randsfjord krk 1.2 kl 12.00
Gjertsen Øivind 1928 200113 V.Gravlund 30.1 kl 14.30
Slåtto Erland 1937 230113 Hole krk 31.1 kl12.00
Bore Lars Sigve 1943 240113 -
Kverneng Siri Inger Vormeland 1956 190113 -

 

Strømmen Astrid 1929 250113 Hval krk 1.2 kl 12.00
Karlsen Egil 1921 210213 Gml. Aker krk 31.1 kl 10.30
Hansen Johan 1921 240113 Ringerike krem 31.1 kl 14.00
Jensen Bjørg M. 1935 240113 Haug krk 1.2 kl 14.00
Vassjø Bjørn 1930 260113 Jevnaker krk 5.2 kl 12.00
Stormoen "Vesla" Kirsten Marie Schinnes 80 år 240113 Tyristrand krk 1.2 kl 12.00
Schrør Signe Elfride 1922 260113 -
Stubdal Turid Bjerkedok 1942 260113 Ringerike krem 7.2 kl 14.00
Orkås Magda 1918 250113 Tyristrand krk 7.2 kl 12.00
Andersen Gard 1956 140113 Ringerike krem 5.2 kl 12.00
Andersen Per Egil 1931 230113 -
Fossholm Gudbrand 84 år 240113 Hedalen krk 8.2 kl 11.00
Tronrud Marie 1922 250113 Randsfjord krk 7.2 kl 12.00
Wolla Inger-Anne 1933 230113 Heradsbygd krk 8.2 kl 11.00
Utengen Kjell Arne 1941 280113 Strømsø krk 7.2 kl 14.00