Etternavn Fornavn Født/Alder Dødsdato Begravelse
Svendsen Jan 1944 240110 -
Bjørnholdt Carl Johan "Calle" 1930 300110 Jevnaker krk 5.2 kl 12:00
Baksvær Kirsten Nordengen 1960 300110 Ullerål krk 9.2 kl 14:00
Hagen Karin 1924 280110 Haug krk 9.2 kl 12:00
Frøhaug Marit 1918 300110 Ringerike krem 5.2 kl 14:00
Western Sofie Gunstad 1914 020210 Jevnaker krk 9.2 kl 12:00
Bergedahl Einar 87 år 030210 Ringerike krem 12.2 kl 14:00
Martinsen Arne Andreas 1943 270110 -
Haugerud Eva 1924 030210 Ringerike krem 12.2 kl 12:00
Vidnes Asbjørg 1919 040210 Ringerike krem 12.2 kl 10:00
Eriksen Leif Georg 1922 060210 Risør gravkap 11.2 kl 11:00
Hval Laura Marie 1923 040210 Jevnaker krk 12.2 kl 12:00
Tjernseth Randi 1928 040210 Ringerike krem 11.2 kl 12:00
Torgersen Svanhild 1929 290110 -
Smerud Elsa 90 år 080210 -
Krokvik Ranveig E. 1925 060210 Norderhov krk 16.2 kl 12:00
Andersen Jens Borge 1943 050210 Ringerike krem 16.2 kl 12:00
Kristoffersen Leån 1931 080210 Ringerike krem 18.2 kl 12:00
Haugen Thorleif 1926 060210 Eggedal krk 16.2 kl 11:00
Hansen Mona Lise Trøen 1958 110210 Ringerike krem 23.2 kl 14:00
Gauksrud Lars Ragnar "Bror" - 100210 15.2 Dobrosin, Ukrania
Oset Gunnar 1923 120210 Lunder krk 23.2 kl 12:00
Anthonsen Magnhild Alvhilde 91 år 060210 -
Møller Bjarne Kristian 1923 150210 Ringerike krem 19.2 kl 10:00
Strand Martha Libæk 1924 140210 Ål krk 23.2 kl 13:00
Sjåstad Alma Tonette "Tutt" 1917 160210 Lunder krk 25.3 kl 12:00
Buttingsrud Bjørg 82 år 160210 Ringerike krem 23.2 kl 10:00
Fremgård Oddvar 1921 130210 Hverventunet 19.2 kl 12:00
Olafsen Hans Ivan 1960 150210 Stor-Elvdal krk 23.2 kl 11:00
Sundstad Bergljot Kristie 1920 180210 Jevnaker krk 26.2 kl 12:00
Orkås Åse Ingeborg 1933 200210 Tyristrand krk 26.2 kl 12:00
Thorvaldsen Frøidis 1936 190210 Ringerike krem 25.2 kl 14:00
Knutsen Ragnhild 1917 190210 Ringerike krem 25.2 kl 14:00
Helgebostad Sigrid 89 år 190210 Asker kapell 3.3 kl 14:00
Magnussen Kjell 1924 210210 Ringerike krem 2.3 kl 12:00
Tuft Karin 91 år 230210 Norderhov krk 4.3 kl 14:00
Andersen Alf 1921 260210 Ringerike krem 5.3 kl 10:00
Tangen Jack 1936 240210 Ringerike krem 5.3 kl 14:00
Moen Ivar 1926 250210 Veme krk 4.3 kl 12:00