En strek betyr at begravelse har funnet sted i stillhet eller at det ikke er oppgitt tid og sted.

 

EtternavnFornavnAlder/FødselsårDødsdatoBegravelse
Jørstad Trond Arne 63 år 280912 Randaberg krk 10.10 kl 13.00
 Mørck Beate Katharina 1944 021012 Ringerike krem 12.10 kl 12.00
Torp Harald 1926 021012 Randsfjord krk 9.10 kl 12.00
Solberg Halvard 1936 031012 Lunder krk 11.10 kl 12.00
Bråthen Einar 1924 021012 Ringerike krem 9.10 kl 14.00
Gulbrandsen Stein Erik 1951 021012 Haug krk 12.10 kl 12.00
Gomnæs Ingrid 1956 031012 Hole krk 12.10 kl 13.00
Brentebråten Olaug 85 år 041012 Hval krk 12.10 kl 14.00
Jensen Knut 1943 290912 -
Knutsen Eva Margrethe 1935 091012 Haug krk 16.10 kl 14.00
Rafdal Arne Kristoffer 1935 051012 Haug krk 16.10 kl 10.00
Gomnæs Ingrid 1956 031012 Hole krk 12.10 kl 13.00
Sørlie Solveig 1927 031012 Fossum krk 17.10 kl 10.30
Svendsen Marie 1913 031012 Jevnaker krk 18.10 kl 12.00
Bjerke Erna 1924 101012 Ask kapell 18.10 kl 12.00
Treangen Harry 1948 280912 Lunder krk 19.10 kl 12.00
Overen Ragnhild Hals 1936 111012 -
Myrvang Kåre 1931 121012 Haug krk 19.10 kl 14.00
Dehgani Aiden 1991 111012 Ringerike krem 18.10 kl 10.00
Skaugrud Thor Ove 1935 141012 Randsfjord krk 23.10 kl 12.00
Brubråten Ester 1919 141012 Hval krk 19.10 kl 12.00
Mikalsen Arne Harald 1938 141012 Ringerike krem 23.10 kl 12.00
Kristensen Sverre Robert 1935 061012 -
Larsen Solveig A. 1936 161012 Ringerike krem 25.10 kl 14.00
Pedersen Rolf 1930 171012 Ringerike krem 26.10 kl 12.00
Johansen Esther Pauline 1931 171012 Hval krk 25.10 kl 12.00
Stølan Alf Mattis 1935 181012 Jevnaker krk 25.10 kl 12.00
Gravermoen Imma Antonie 1922 221012 Tyristrand krk 30.10 kl 12.00
Lien Solveig 1925 221012 Lunder krk 1.11 kl 12.00
Smedsrud Leif Odvar 1931 221012 Ringerike krem 30.10 kl 12.00
Molandsveen Bergljot Karoline "Lotte" 1922 231012 -
Fredriksen Randi 1934 231012 Ringerike krem 30.10 kl 14.00
Engen Egil 1931 221012 Ringerike krem 1.11 kl 14.00
Aas Bjørn Arvid 1942 251012 Haug krk 2.11 kl 12.00
Solheim Thorbjørn Roar 1929 271012 Tyristrand krk 2.11 kl 12.00
Moe Gudrun Marie 1925 261012 Sørum krk 6.11 kl 11.00
Bjerke Kari 1933 271012 Ringerike krem 1.11 kl 12.00