Etternavn Fornavn Fødselsår Dødsdato/Alder Begravelse
Hille Else Berit 1941 280112 Randsfjord krk 7.2 kl 12.00
Bryngelsgård Frank Edvin 1917 280112 Nes krk 9.2 kl 12.00
Nicolaysen
Elsa
1919
290112
Jevnaker krk 9.2 kl 12.00
Frog
Karen Egge
1922
300112
Norderhov krk 9.2 kl 12.00
Engebretsen
Erik
65 år
310112
Norderhov krk 10.2 kl 12.00
Habberstad
Olga
1917
010212
Jevnaker krk 10.2 kl 12.00
Johnsen
Ragnhild
1930
010212
Haslum krem 10.2 kl 10.00
Hansen
Sigrid
1928
020212
-
Ruud
Øivind
1916
050212
Jevnaker krk 16.2 kl 12.00
Torp
Åsta Marie
1920
060212
Ringerike krem 17.2 kl 12.00
Narvesen
Aase Marie
1932
070212
-
Grimeland
Sonja Lillan
1943
070212
Ringerike krem 14.2 kl 12.00
Rasmussen
Reidar F.
1920
090212
Hole krk 17.2 kl 12.00
Sundøen
Hans
1925
110212
Hole krk 21.2 kl 12.00
Tandberg
Hans Andreas
1924
110212
Ringerike krem 17.2 kl 14.00
Svendsen
Margit
1912
120212
Ullerål krk 17.2 kl 14.00
Sandum
Torvald
1928
080212
-
Andersen
Bjørn Inge Bent
1947
030212
-
Vangli
Helga
1923
140212
Jevnaker krk 21.2 kl 12.00
Narvesen
Aase Marie
1932
070212
Randsfjord krk 24.2 kl 12.00
Torp
Hilda
1922
140212
Randsfjord krk 24.2 kl 14.00
Tollefsen
Reidun
-
150212
-
Gjelstad
Ove Kjell
1933
120212
Ringerike krem 23.2 kl 12.00
Larsen
Annie Margaret Næss
1921
140212
-
Uttgård
Asbjørn
1938
140212
Norderhov krk 24.2 kl 12.00
Prestmarken
Anne Synnøve
1947
140212
Jevnaker krk 28.2 kl 13.00
Brenna
Else-Marie
1933
180212
-
Hasli
Kari Aamot
1931
160212
Lunder krk 28.2 kl 12.00
Johnsen
Ragnhild
1931
130212
-
Skjold
Laura Kristine
1917
170212
Ammerudhjemmet kap 27.2 kl 13.00
Larsen
Jørn Anders
47 år
210212
Jevnaker krk 1.3 kl 12.00
Kvadsheim
Ådne
1932
150212
Haslum krem 1.3 kl 14.30
Sverre
Tangen
1925
190212
-
Lien
Lill
1931
220212
Haug krk 1.3 kl 12.00
Fekjær
Reidun
1931
220212
Hole krk 2.3 kl 14.00
Håkonsen
Hildegunn Petra Bege
1944
230212
Veme krk 2.3 kl 14.00
Hansen
Aslaug
1928
240212
Randsfjord krk 6.3 kl 12.00
Karlsen
Olaf
1941
210212
Hole krk 6.3 kl 13.00
Hansen
Tove Anita Lien
1953
250212
Ringerike krem 6.3 kl 12.00
Hansen
Berit Bonnerud
1935
260212
Magnor krk 2.3 kl 13.00
Karlsen
Karl Olav
1941
240212
Hole krk 6.3 kl 13.00
Johansen
Helga Wenthe
1930
240212
Norderhov krk 6.3 kl 12.00