Etternavn Fornavn Fødselsår/Alder Dødsdato Begravelse
Laugen Trygve Johan 1930 271211 Ringerike krem 10.1 kl 12.00
Gulliksen Kolbjørn 1931 301211 Ringerike krem 6.1 kl 10.00
Eidsmoen Gudveig 1954 301211 Viker krk 6.1 kl 12.00
Lerfaldet Arne Magnus 1926 311211 Lunder krk 10.1 kl 12.00
Stauf Volker - 271211 Hamn, Tyskland 5.1
Lønner Oddbjørg 1943 020112 Hval krk 12.1 kl 12.00
Tollefsen Tove Marianne 1918 030112 Ringerike krem 12.1 kl 12.00
Tolpinrud Karsten Helge 1924 030112 Norderhov krk 13.1 kl 12.00
Mathisen Ida Marie 1931 040112 Ringerike krem 13,1 kl 10.00
Gjerde Randi 1925 080112 Norderhov krk 20.1 kl 12.00
Opperud OLav Kåre 1930 110112 Ringerike krem 17.1 kl 12.00
Nilsen Ivar 1941 030112 -
Langvandsbråten Erling A. 1921 120112 Lunder krk 20.1 kl 14.00
Kristoffersen Ragnar 1931 120112 Ullerål krk 17.1 kl 12.00
Paulsen Kjell 1933 120112 Grua krk 20.1 kl 13.00
Eriksen Ruth Wilhelmine 1920 140112 Ringerike krem 20.1 kl 14.00
Elsrud Paul 1925 120112 Stalsbeghagen 24.1 kl 14.00
Haugerud Olaug 86 år 100112 Sørum krk 20.1 kl 13.00
Dølerud Frida 1924 170112 Ringerike krem 26.1 kl 12.00
Blekkerud Arne 1923 170112 Jevnaker krk 24.1 kl 12.00
Gulliksen Kjell 1930 210112 Ringerike krem 27.1 kl 10.00
Hurum Odd Egil 1930 210112 Hole krk 27.1 kl 14.00
Søgård Borghild Margrethe 1931 210112 Ringerike krem 27.1 kl 14.00
Nyhus Kolbjørn Ragnar 1937 230112 Viker krk 31.1 kl 12.00
Tangen Reidun 1929 240112 Ringerike krem 3.2 kl 12.00
Leivestad Bjørn 1928 220112 Hole krk 31.1 kl 12.00
Gulbrandsen Gerd 1941 220112 Ringerike krem 3.2 kl 14.00
Moen Sigurd 101 år 240112 Veme krk 3.2 kl 12.000
Kjernlie Lise 1921 240112 Hole krk 1.2 kl 12.00
Andersen Kenneth 1967 190112 -
Solheim Anny Synnøve 1923 280112 -
Larsen Karin 1921 260112 Lunner krk 3.2 kl 13.00
Bakken Ann-Margrethe 1959 170112 Ringerike krem 7.2 kl 14.00
Odenmarck Nils Arve 1957 260112 Hval krk 7.2 kl 12.00
Larsen Erna Karin 1938 280112 Randsfjord krk 3.2 kl 12.00