.

Etternavn Fornavn Fødselsår/ Alder Dødsdato Begravelse/ Bisettelse
Koch Kari Melhus 1947 291111 Ringerike krem 6.12 kl 10:00
Lundberg Nina Juliane 1966 251111 Haug krk 9.12 kl 12:00
Onsaker Thorleif 1925 301111 Nesna krk 9.12 kl 12:00
Hovden Tor 1967 301111 Ringerike krem 9.12 kl 14:00
Sund Arne 1925 051211 Ringerike krem 9.12 kl 10:00
Hagejordet Frode 1964 031211 Ringerike krem 9.12 kl 12:00
Solberg Oddvar 1934 051211 Ringerike krem 13.12 kl 12:00
Kopperud Randi 1921 021211 Haug krk 13.12 kl 12:00
Andersen Leif Amund 1935 051211 Ringerike krem 13.12 kl 10:00
Karlberg Randi 1925 061211 Randsfjord krk 13.12 kl 12:00
Gårud Dagny 1923 061211 Tyristrand krk 13.12 kl 14:00
Schulerud Bjørn 1927 071211 Haug krk 15.12 kl 12:00
Engen Birger 1921 071211 Viker krk 15.12 kl 12:000
Larsen Anker Edgar 1938 061211 Jevnaker krk 16.12 kl 12:00
Johnsen Anne Rue 1932 071211 Ringerike krem 16.12 kl 12:00
Skaraasen Edel 1944 061211 Ringsaker krk 15.12 kl 11:00
Funderud Helga Viveke 1938 071211 Vestfossen krk 15.12 kl 12:00
Ødegård Gerd Astrid 1949 091211 Ringerike krem 16.12 kl 14:00
Henriksen Kjell G 1929 101211 Haug krk 16.12 kl 10:00
Gundersen Harry M. 1935 081211 Randsfjord krk 20.12 kl 12:00
Simarud Kjell Olaf 1939 081211 Hval krk 20.12 kl 12:00
Halstensen Inger Marie 1948 111211 Hval krk 20.12 kl 10:00
Helltun Grethe 1931 101211 Ringerike krem 20.12 kl 12:00
Opperud Marit Elisabeth 1949 091211 Ringerike krem 16.12 kl 10:00
Eriksen Erik Andreas 1954 101211 Tranby krk 20.12 kl 14:00
Melheim Elsa Birgitte "Bibbi" 1920 131211 Ringerike krem 20.12 kl 14:00
Westby Harald Olav 1926 111211 Jevnaker krk 21.12 kl 12:00
Torp Kirsten Helene 1917 101211 Jevnaker krk 22.12 kl 12:00
Hansen Odd Stabell 1924 121211 Bredtvet krk 20.12 kl 10:30
Sæther Lilly Roda 1925 061211 -
Halden Lars Kristian 1922 141211 Ringerike krem 22.12 kl 12:00
Sogn Gunnar M 1939 121211 Jevnaker krk 23.12 kl 10:30
Strandberg Marius Henrik 1955 141211 Tyristrand krk 22.12 kl 12:00
Askerud Arne Moe 1925 261111 -
Kavaas Erna "Lilleba" 1935 141211 Rikets Sal 23.12 kl 13:00
Nilsen Kåre 91 år 171211 Haug krk 23.12 kl 12:00
Moe Martine Andrea Gravdahl 1998 171211 Norderhov krk 29.12 kl 12:00
Holland Haldis Refling 1922 201211 Hole krk 29.12 kl 12:00
Pedersen Peder Martin 1928 151211 -
Hoddevik Randi Margrethe 1936 201211 Sollihøgda kap 3.1 kl 13:00
Bakken Torleif 1955 211211 Ringerike krem 30.12 kl 12:00
Askestrand Egil Agnar 1932 231211 Norderhov krk 30.12 kl 12:00
Strømmen Dagny 95 år 251211 Begnadalen krk 30.12 kl 11:00
Midtbø Johanna Alfreda 1921 261211 Ringerike krem 5.1 kl 12:00
Nilsen Kjell 1938 241211 Ringerike krem 5.1 kl 14:00
Hilton Lise 1920 271211 -
Solli Harry 1922 281211 Ringerike krem 6.1 kl 14:00