Annonserte dødsfall i mars 2017. En strek i rubrikken betyr at opplysningen ikke er annonsert.

Etternavn Fornavn Fødselsdato/Alder Dødsdato Begravelse
Vedal Johan Torbjørn 1934 270217 Hole krk 10.3 kl 12.00
Elvestad Johannes 1923 200217 -
Juterud Odd 1927 270217 Hval krk 10.3 kl 12.00
Gunnerød Sigrid Wilhelmine 1917 020317 Randsfjord krk 10.3 kl 12.00
Fossholt Hans 81 år 020317 Hedalen krk 10.3 kl 11.00
Nettum Jan 1932 010317 Ringerike krem 14.3 kl 12.00
Halkinrud Reidun 1943 240217 -
Laupet Einar 1927 050317 Tyristrand krk 10.3 kl 14.00
Kozák Synnøve 1946 030317 Hole krk 17.3 kl 12.00
Settevik Kåre Martin 1929 040317 Hole krk 14.3 kl 12.00
Torstensrud Nina 1944 050317 Ringerike krem 14.3 kl 14.00
Brevig Berit 1942 070317 -
Øieren Ellen 1926 070317 Haug krk 16.3 kl 14.00
Sandli Karsten 1923 080317 Hag krk 16.3 kl 12.00
Løken Tove 1954 070317 Heggen krk 21.3 kl 12.30
Lien Yngvar 1936 100317 Haug krk 24.3 kl 12.00
Time Tor 1946 100317 Lunner krk 17.3 kl 10.30
Kjelland Aksel 1938 100317 Ringerike krem 17.3 kl 12.00
Alfredsen Gunnar Oddgeir 1935 120317 Nes krk 21.3 kl 12.00
Brevig Berit 1942 070317 Haug krk 21.3 kl 11.00
Thoresen Magnhild 1918 110317 -
Strømsodd Anders 1932 110317 Ringerike krem 17.3 kl 10.00
Myrvang Tove Inger 1945 100317 Hval krk 21.3 kl 12.00
Lundberg Hanna Olaug 1926 140317 Norderhov krk 24.3 kl 12.00
Riber Erling O. 1947 130317 Norderhov krk 23.3 kl 14.00
Lundstad Halvard 1938 070317 -
Teie Kristina 1927 140317 Ringerike krem 28.3 kl 14.00
Stenberg Henrik Ansgar 1934 160317 Randsfjord krk 28.3 kl 12.00
Hagen Gunhild 1923 160317 Ringerike krem 24.3 kl 14.00
Olsen Trond 1954 140317 -
Faafeng Inger 1943 190317 Ringerike krem 30.3 kl 14.00
Skogstrøm Rolf 1926 160317 Ringerike krem 31.3 kl 12.00
Fines Sissel 1942 200317 Ringerike krem 31.3 kl 14.00
Nyhus Magne 1928 190317 Sørum krk 31.3 kl 13.00
Bakke Audun 1933 260317 Asker kap 30.3 kl 14.00
Engen Bodil Tvedt 1958 230317 Hole krk 31.3 kl 12.00
Endrerud Åse Ragnhild 1941 230317 Ringerike krem 4.4 kl 14.00
Rørholt Solveig 1921 240317 Hole krk 4.4 kl 12.00
Kristoffersen Rolf Kristoffer 1924 250317 Ringerike krem 6.4 kl 12.00
Halstenrud Henrik 1924 280317 Ringerike krem 7.4 kl 12.00