Rubrikker merket med en strek betyr at vi ikke har informasjon eller at begravelsen har funnet sted i stillhet.

Etternavn Fornavn Fødselsår/Alder Dødsdato Begravelse
Rønning Mette 1964 270316 Norderhov krk 8.4 kl 14.00
Sagengen Magna 1921 290316 Jevnaker krk 5.4 kl 12.00
Brodahl Karin 1928 200316 Ringerike krem 8.4 kl 12.00
Wik Eva Vassel 1924 250316 Gml. Aker krk 13.4 kl 14.00
Strøm Bjørg 1924 270316 Norderhov krk 7.4 kl 11.00
Overen Kåre Hals 1930 270316 -
Rovelstad Gunnvor Kristine 1936 280316 Hole krk 8.4 kl 12.00
Larsen Jan Erik 1947 190316 -
Frydenlund Magnhild 1929 200316 -
Hætta Berit Anne Marit 1963 240316 Norderhov krk 7.4 kl 14.00
Strand Erik Münter 1942 300316 Haug krk 12.4 kl 12.00
Putten "Olamann" Ole O. 1929 150316 -
Hertzberg Gunvor Winsnes 1940 250316 -
Baksvær Tordis Karense 1923 010416 -
Urenes Claudio Francisco 1975 290316 Norderhov krk 12.4 kl 11.00
Breili Kari 1924 040416 -
Roen Ingeborg "Vesla" 1942 020416 Jevnaker krk 8.4 kl 14.00
Molde Rigmor 1939 030416 Ringerike krem 15.4 kl 12.00
Christiansen Dagmar 1920 020416 Ringerike krem 12.4 kl 14.00
Lien Eva Synøve 1940 010416 Jevnaker krk 14.4 kl 12.00
Haraldsen Harald 1938 050416 Jevnaker krk 15.4 kl 12.00
Storskogen Harry Georg 1923 050416 Ringerike krem 14.4 kl 10.00
Snippen Marthe 92 år 020416 Glesne kap 15.4 kl 11.00
Mjølid Tryggve 1935 050416 Ringerike krem 15.4 kl 14.00
Pettersen Roy 1963 290316 -
Godtfredsen Ruth Karin 1936 220316 -
Ødegård Ragnar Anders 70 år 060416 Ringerike krem 15.4 kl 10.00
Birkeland Dagmar 1937 070416 Ringerike krem 14.4 kl 12.00
Flaskerud Arnt 1928 090416 Lunder krk 15.4 kl 12.00
Lysgård Egil M. 1948 070416 Haug krk 19.4 kl 12.00
Eriksen Hilde Taknes 1969 060416 Hole krk 15.4 kl 14.00
Torgersbråten Marit 1949 100416 Norderhov krk 19.4 kl 12.00
Grønvold Leif 1936 100416 Hole krk 19.4 kl 12.00
Helgesen Gerd Aslaug 1917 130416 Ringerike krem 21.4 kl 12.00
Grønli Reidar 1933 130416 Ringerike krem 21.4 kl 14.00
Midthaug Kjell Arne 1939 150416 Hval krk 22.4 kl 10.00
Stubdal Rolf Eidar 1943 130416 Ringerike krem 22.4 kl 12.00
Smerud Astrid Solveig 1920 170416 Hva krk 22.4 kl 12.00
Abildgaard Solveig Helen 1933 140416 Hole krk 26.4 kl 12.00
Tauland Karin Fagerås 1942 180416 Lunder krk 28.4 kl 12.00
Skaret Henny Rakel 1935 160416 Hole krk 26.4 kl 14.00
Sjøblom Ruth Johanne 1919 190416 Ringerike krem 29.4 kl 14.00
Gundersen Helge 1937 180416 Randsfjord krk 29.4 kl 12.00
Fløtberget Eva 1937 190416 -
Andersen Finn Brandt 1936 210416 Ringerike krem 29.4 kl 12.00
Klouman Finn 1934 210416 Norderhov krk 3.5 kl 12.00
Paulsen Vidar Henry 1948 200416 Jevnaker krk 3.5 kl 12.00
Nystrand Knut 1944 240416 Hval krk 3.5 kl 12.00
Nikolaisen Aage Nikolai 1933 240416 Ringerike krem 3.5 kl 10.00
Larsen Knut 1921 240416 Ringerike krem 3.5 kl 12.00
Vestland Per J. 1943 240416 -
Stensæter Erik 1962 260416 Tyristrand krk 10.5 kl 12.00
Andreassen Aage 1956 270416 Tyristrand krk 6.5 kl 12.00