Rubrikker merket med en strek betyr at begravelsen har funnet sted i stillhet, eller at vi ikke har informasjon.

Etternavn  Fornavn Fødselsår/Alder Dødsdato  Begravelse
 Ruste Trygve 1932  011115 Hval krk 6.11 kl 12.00
Løken Esther Sofie 1930 021115 Hole krk 10.11 kl 14.00
Sundland Odd Erik 1934 311015 Nordberg krk 12.11 kl 13.00
Sørlie Svein Erik 1949 291015 Nordr gravlund 10.11 kl 10.00
Norstad Torbjørn Ludvik 1929 021115 Lunder krk 13.11 kl 12.00
Skagnæs Marta 1935 021115 Ringerike krem 12.11 kl 12.00
Sundland Odd Erik 1934 311015 Nordberg krk 12.11 kl 13.00
Stokke Bjørg Almlid 1934 051115 Ottestad krk 17.11 kl 13.00
Hermansen Hjørdis Rørholdt 1921 031115 -
Støa Helge 1940 051115 -
Askestrand Tom Anders 1958 191015 -
Lehne Bodil 1942 021115 -
Søby Kari 1941 081115 Ringerike krem 13.11 kl 12.00
Lunde Gerd 1916 061115 Ringerike krem 17.11 kl 14.00
Bekkåsen Åge Lyder 1938 091115 Veme krk 17.11 kl 12.00
Bjørkli Asbjørn 1943 111115 Randsfjord krk 17.11 kl 12.00
Nilsen Agnete Elisabeth 1936 091115 Ringerike krem 17.11 kl 12.00
Holm Anna Lise 1938 101115 Ringerike krem 20.11 kl 12.00
Stenberg Ottar Egil 1932 071115 Randsfjord krk 20.11 kl 12.00
Nielsen Mary 1936 021115 -
Hoel Jan Magne 1947 101115 Norderhov krk 19.11 kl 12.00
Johnsen Nora Beate 1928 151115 Ringerike krem 20.11 kl 10.00
Hansen Anne Karin 1935 151115 Østre Aker krk 25.11 kl 12.00
Strand Alf K. 1929 141115 Lunder krk 20.11 kl 10.00
Lien Ole Martin 1943 151115 Jevnaker krk 24.11 kl 12.00
Berggaard Inger Johanne 1926 131115 Ringerike krem 20.11 kl 14.00
Ødegård Per Martin 1930 151115 Randsfjord krk 26.11 kl 12.00
Rønning Margit Solveig 1926 161115 Haug krk 24.11 kl 12.00
Edvinsen Kjell 1934 141115 -
Roppestad Elsa 90 år 181115 Ringerike krem 27.11 kl 12.00
Nitschke Anne 1924 191115 Jevnaker krk 1.12 kl 12.00
Møller Odd Erland 1942 171115 Begnadalen krk 27.11 kl 14.00
Skaane John 1937 141115 Lovisenberg sykehus kap 25.11 kl 12.00
Johansen Willy 1924 201115 Ringerike krem 27.11 kl 14.00
Hagen Alf 1921 181115 -