Dersom vi ikke har opplysninger, eller f.eks. at en begravelse har funnet sted i stillhet, vil rubrikken kun ha en strek.

Etternavn Fornavn Fødselsår/Alder Dødsdato Begravelse
Engebretsen Gunhild Anne 1926 300715 Ringerike krem 6.8 kl 14.00
Martinsen Ester 1922 260715 -
Ringen Evelyn Margrethe 1926 220715 -
Sætra Ragnhild 1943 300715 Lunder krk 6.8 kl 12.00
Olafsen Hans 1924 020815 Ringerike krem 7.8 kl 12.00
Holter Trond 1934 010815 Asker kap 6.8 kl 10.00
Lien Finn 1928 270715 -
Simarud Gerd Bergljot Nævra 1921 050815 Ringerike krem 13.8 kl 12.00
Kristiansen Jorun 1959 090815 Ringerike krem 14.8 kl 12.00
Bråten Kåre 1927 100815 Ringerike krem 18.8 kl 12.00
Flaa Inger Lise "Bitte" 1949 080815 Oddernes kap 19.8 kl 14.30
Frøshaug Per Audun 1949 080815 Ringerike krem 14.8 kl 14.00
Lien Ole 1931 110815 Ullerål krk 20.8 kl 12.00
Tønjum Jens Magne 1927 110815 -
Bakkeli Berit Hanna 1933 090815 -
Smeby Aril "Burre" 1940 140815 Ringerike krem 25.8 kl 14.00
Watterud Arne Johan 1922 120815 Grua krk 25.8 kl 13.00
Steingrimsen Odd Bjørn 1928 180815 Randsfjord krk 25.8 kl 12.00
Løbben Ingrid Solveig 1920 180815 Norderhov krk 25.8 kl 12.00
Løbben Edith 1931 170815 Hole krk 25.8 kl 12.00
Hansen Turid Arnelien 1954 190815 Ringerike krem 28.8 kl 12.00
Gjeruldsen Even 1967 190815 -
Karlsen Arvid 1935 230815 Hole krk 28.8 kl 14.00
Jansen Einar Johan 1933 210815 Norderhov krk 28.8 kl 14.00
Fjeldstad Lars Johannes 1924 220815 Hole krk 28.8 kl 12.00
Gjerdingen Ragnhild Synnøve 1936 210815 Randsfjord krk 4.9 kl 12.00
Toverud Gudrun 1924 180815 Ringerike krem 1.9 kl 12.00
Arnesen Asbjørn 1944 250815 Haug krk 3.9 kl 12.00
Aure Agnes 1927 250815 Lunder krk 4.9 kl 12.00
Hummel Johannes "Johs" 1935 250815 Randsfjord krk 3.9 kl 12.00
Tønnevold Sigrun 1917 240815 Ringerike krem 4.9 kl 12.00
Toverud Gudrun 1924 180815 Ringerike krem 1.9 kl 12.00
Myhre Kjell 1928 260815 Tingelstad krk 3.9 kl 10.30