Etternavn Fornavn Fødselsår/Alder Dødsdato Begravelse
Norheim Turid Sætre 1941 300911 Vestre Aker krk 7.10 kl 11:00
Klinkenberg Astrid 1950 300911 Jevnaker krk 10.10 kl 12:00
Larssen Alexander 1977 031011 Haug krk 13.10 kl 12:00
Bergsland Einar Westbye 1950 021011 Haug krk 7.10 kl 12:00
Garathun Øyvind 1977 021011 -
Wold Robert 1971 031011 Randsfjord krk 13.10 kl 12:00
Hansen Sonja 1954 051011 Haug krk 14.10 kl 12:00
Fjellstad Else Marie 1947 081011 Tyristrand krk 13.10 kl 12:00
Bøe Karin Johanne 1932 091011 Ringerike krem 14.10 kl 14:00
Skaug Margot E. 1921 091011 Ringerike krem 14.10 kl 10:00
Velo John 1938 081011 Jevnaker krk 18.10 kl 12:00
Stokke Arnlaug 1924 101011 Ringerike krem 18.10 kl 12:00
Sørensen Jan Kvale 1938 081011 -
Brekke Einar 1922 031011 Nordre gravl. kap 17.10 kl 14:30
Haug Anne Lise 1941 091011 Hole krk 18.10 kl 13:00
Lukassen Sigrid 1916 111011 -
Ulsaker Per E. 1921 121011 Ringerike krem 20.10 kl 12:00
Nilsen Aase 1925 151011 -
Larsen Berit Anne Lise 1937 161011 Haug krk 21.10 kl 14:00
Lerberg Berit Johanne 1920 141011 Ringerike krem 25.10 kl 12:00
Robsahm Aase 1925 191011 Ringerike krem 27.10 kl 12:00
Prausnitz Herbert 1913 191011 Veme krk 25.10 kl 12:00
Olsen Gunvor Ragnfrid 1924 191011 Ringerike krem 28.10 kl 14:00
Hallberg Erik 1949 021011 -
Volden Sverre 1923 221011 Ringerike krem 28.10 kl 10:00
Kristiansen Finn 1932 211011 Ringerike krem 28.10 kl 12:00
Gravdahl Karen Mathilde 1918 241011 Norderhov krk 28.10 kl 12:00
Johannessen Mildred "Mille" 1926 241011 Ringerike krem 1.11 kl 12:00
Ødegaard Jan 1955 251011 Hole krk 2.11 kl 12:00
Brentebråten Ruth Eugenie 1925 241011 Klemetsrud krk 2.11 kl 13:00
Berg Eva 1930 221011 Randsfjord krk 3.11 kl 14:00
Dølerud Agnes 1921 191011 -
Beito Ingeborg Johanne 1921 191011 Ringerike krem 3.11 kl 12:00
Skjold Erik Kristian 1949 221011 Vestre gravlund 3.11 kl 12:30
Busund Unni 1924 271011 -
Pettersen Inger Rønnaug "Stubbe" 1933 261011 Bjorbekk krk 3.11 kl 12:30
Nygaard Terje 1944 271011 Ringerike krem 4.11 kl 14:00
Haugen Kaare 1932 261011 Ringerike krem 4.11 kl 10:00