Utskrift
Skrevet av Frank Tverran Frank Tverran
Publisert 03. mars 2014 03. mars 2014
Opprettet 03. mars 2014 03. mars 2014
Sist oppdatert 26. mars 2014 26. mars 2014

Rubrikker merket med en strek betyr at vi ikke har informasjon tilgjengelig.
 

Etternavn Fornavn Fødselsår/Alder Dødsdato Begravelse
Hurum Odd 1928 270214 Hole krk 7.3 kl 13.00
Velo Iver Myhre 1928 270214 Jevnaker krk 11.3 kl 12.00
Lereim Kåre 1929 020314 Østerås krk 7.3 kl 14.30
Opsahl Helge Ingvald 1959 270214 Jevnaker krk 13.3 kl 12.00
Tangen Kjellaug 1930 020314 Nes krk 14.3 kl 13.00
Strømsodd Petter 1929 040314 Ringerike krem 14.3 kl 13.00
Sørlie Agnes 1922 010314 Randsfjord krk 14.3 kl 12.00
Bakkan Nils 75 år 060314 -
Meier Terje 1941 060314 Ringerike krem 14.3 kl 13.00
Staff Georg 1925 080314 Hole krk 14.3 kl 13.00
Henriksen Olga 1922 100314 Ringerike krem 13.3 kl 10.30
Erlandsen Randi 1916 090314 Ringerike krem 18.3 kl 13.00
Bekken Anders E 1924 070314 Lunder krk 18.3 kl 13.00
Nymoen Karin G 1924 030314 -
Jørgensen Oddvar 1932 020314 -
Bråthen Vidar 1950 100314 Hval krk 20.3 kl 13,00
Forbord Gunlaug Malene 1920 120314 Værnes krk 20.3 kl 13.00
Forsland Colbjørn 1919 050314 -
Kvernberg Bersvein 1933 110314 Ringerike krem 21.3 kl 13.00
Nordbø Ingeborg Kilen 1928 120314 Ullerål krk 21.3 kl 13.00
Nøkleby Ragnhild Lovise 1912 120314 Ringerike krem 25.3 kl 13.00
Johansen Gunfrid Ingjerd 1923 160314 Ringerike krem 25.3 kl 10.30
Skøien Iver 1951 130314 Ringerike krem 21.3 kl 10.30
Brenden Harry 1926 140314 -
Gjerdalen Kjell Veur 1927 170314 Hole krk 25.3 kl 13.00
Grønvold Kari Marie 1953 130314 Grymyr krk 21.3 kl 13.00
Borge Svein Ø 1926 170314 Hole krk 27.3 kl 13.00
Myhrestuen Åge 1925 130314 Sørum krk 25.3 kl 13.00
Bjøralt Arne 1931 170314 Randsfjord krk 25.3 kl 12.00
Wilhelmsen Einar 1924 180314 Ringerike krem 27.3 kl 10.30
Øverli Ester E. Wang 1918 170314 -
Gruer Terje 1955 180314 Ullerål krk 28.3 kl 13.00
Andrésen Helene Fegri 1919 190314 -
Wilhelmsen Jan Roger 1973 220314 Hole krk 1.4 kl 13.00
Renshusløkken Steinar 1943 240314 Ris krk 1.4 kl 13.30
Gulbrandsen Svein 1951 210314 Norderhov krk 3.4 kl 13.00
Hurum Per Christian 1920 220314 Ringerike krem 4.4 kl 13.00
Møller Jon Anders Michaelsen 1984 220314 Ringerike krem 28.3 kl 10.30
Buttingsrud Guri 1930 190314 Jevnaker krk 3.4 kl 12.00