Dødsfall annonsert i juni 2013. En strek i rubrikken betyr at det ikke er gitt opplysninger, eller at bisettelse har funnet sted.

 

Etternavn Fornavn Fødselsår/Alder Dødsdato Begravelse
Nerby Ola Rytterager 1966 170513 Haug krk 7.6 kl 14.00
Lien Alf Kristian 1935 300513 Randsfjord krk 7.6 kl 12.00
Rundhaug Karen 1927 020613 Ringerike krem 7.6 kl 12.00
Danielsen Harald Andreas 1918 010613 Randsfjord krk 6.6 kl 12.00
Rethati Josef 1943 310513 Hole krk 11.6 kl 13.00
Dahlen Reidun Olaug 1939 230513 -
Johnsen Frank Lorang 1921 020613 Drammen krem 13.6 kl 13.00
Eriksen Rudolf 1913 020613 Norderhov krk 14.6 kl 12.00
Neste Else Marie 1938 030613 Rikets sal, Haugensta 8.6 kl 14.00
Josephson Aud Signy 1938 040613 Ringerike krem 11.6 kl 12.00
Bråthen Rolf Erik 1925 070613 Ringerike krem 14.6 kl 10.00
Reiersgård Brith 1954 070613 Ringerike krem 14.6 kl 12.00
Lundesgaard Leif Karl 1922 090613 Haslum krem 20.6 kl 10.00
Khavari Hossein 1954 090613 Ask kap 14.6 kl 10.00
Moen Karl 1926 090613 Tyristrand krk 18.6 kl 12.00
Håkenrud Asbjørn 1921 070613 -
Gamkinn Gerd 1919

100613

Haug krk 18.6 kl 12.00
Brørby Guro 1927 090613 Randsfjord krk 18.6 kl 12.00
Thengs Kjell Asbjørn 1940 050613 -
Knutsen Elfi Pauline 1916 100613 Randsfjord krk 20.6 kl 12.00
Berg Ingrid Margaret 1925 120613 Haug krk 18.6 kl 10.00
Frøhaug Trygve 1920 100613 Hole krk 21.6 kl 11.00
Dølerud Kari Hennie 1957 150613 Ringerike krem 21.6 kl 14.00
Pedersen Kjell Magne 76 år 140613 Haug krk 21.6 kl 12.00
Karlsen Rolf Arild 1957 190613 Ringerike krem 27.6 kl 12.00
Lindelien Ragnar 1957 200613 Nes krk 27.6 kl 12.00
Bruskerud Kari 90 år 200613 Hedalen krk 5.7 kl 11.00
Briskodden Inger Marie 1929 220613 Nes krk 2.7 kl 12.00
Olberg Nils Roar 1943 240613 Haug krk 28.6 kl 12.00
Kvamme Astrid Solveig Sæveraas 1936 240613 Hole krk 5.7 kl 12.00
Haugo Halvor 1926 250613 Ringerike krem 4.7 kl 12.00
Nordby Agnes 1920 260613 Ringerike krem 5.7 kl 12.00
Ryen Asta Johanne 1918 260613 Lunder krk 5.7 kl 12.00