Etternavn Fornavn Alder/Fødselsår Dødsdato Begravelse
Bøsei Monica Elisabeth 1966 220711 Sundvolden Hotel 5.8 kl 14.30
Jørgensen Kristian 1922 300711 Randsfjord krk 5.8 kl 11:00
Berg Arne 1934 300711 Haug krk 9.8 kl 12:00
Løvlie Hanne Ekroll 1981 220711 Tyristrand krk 5.8 kl 12:00
Blakstvedt Martin 1919 290711 Viker krk 5.8 kl 12:00
Kvisgaard Arne John 1931 010811 Løten krk 10.8 kl 11:00
Olberg Ole Torbjørn 1920 310711 Grymyr krk 5.8 kl 13:00
Schjetne Fredrik Lund 1992 220711 Råholt krk 10.8 kl 12:00
Kristoffersen Edith M 1929 020811 Ringerike krem 9.8 kl 14:00
Skollerud Peder 1919 010811 Ringerike krem 11.8 kl 12:00
Simensen Astrid 1926 030811 Ringerike krem 16.8 kl 12:00
Torgersen Marit 1940 270711 -
Brandsæter Øyvind Kroppe 1927 030811 Haug krk 12.8 kl 12:00
Nygaard Astrid Marie 1917 030811 Randsfjord krk 11.8 kl 12:00
Johannessen Randi 1954 060811 Ringerike krem 16.8 kl 14:00
Bakken Mary 1927 050811 Norderhov krk 12.8 kl 10:00
Skogstad Svein Oskar 1942 060811 Norderhov krk 12.8 kl 12:00
Eriksen Roar 1952 070811 Hole krk 16.8 kl 13:00
Viker Ragnhild 1916 100811 -
Skøien Haakon 1905 100811 Minnesamv. Randsborg 19.8 kl 15:00
Strømmen Gunhild 1925 120811 Lunder krk 19.8 kl 12:00
Steingrimsen Knut 1925 040811 -
Balstad Signe 1912 120811 Ringerike krem 23.8 kl 12:00
Rosseland Jan Erik 1970 140811 Haug krk 19.8 kl 12:00
Kvitberg Steinar 1930 130811 Haug krk 25.8 kl 12:00
Auke Hans Kristian 1908 140811 Røyken krk 23.8 kl 12:00
Hamborg Ingar 1932 130811 Ringerike krem 25.8 kl 10:00
Lie Bjørg Mona 1946 160811 V.Gravlund 25.8 kl 12:30
Dølerud Asbjørn L 1926 110811 -
Nystrand Randi 1942 210811 Hval krk 30.8 kl 12:00
Lundvoll Finn 81 år 200811 Aas krk 25.8 kl 13:00
Haugsvær Edvin 1924 220811 Hole krk 30.8 kl 13:00
Iversen Astrid Nancy 1947 170811 Ringerike krem 30.8 kl 12:00
Homdrom Aud Nerby 1945 210811 -
Olimb Gudbrand 1931 230811 Jevnaker krk 1.9 kl 12:00
Hogganvik Oddvar 1928 240811 Lunner krk 2.9 kl 13:00
Olsen Bjarne 1930 230811 Tjøme krk 31.8 kl 13:00
Tangen Ivar 1954 240811 Ringerike krem 1.9 kl 14:00
Mariendal Solveig Karin 1944 230811 Nes krk 2.9 kl 14:00
Sand Helga - 260811 Ringerike krem 2.9 kl 10:00
Skjeggerud Magnus 1990 260811 Ringerike krem 2.9 kl 12:00
Bjerkeli Svein Halvor 53 år 280811 Norderhov krk 6.9 kl 12:00

Dersom tidspunkt for bisettelse /begravelse ikke er oppgitt, kan dette være fordi avdøde ikke ønsket seremoni.