Etternavn Fornavn Fødsesår/Alder Dødsdato Begravelse/Bisettelse
Kronstad Edith 1926 300611 Konnerud nye krk 8.7 kl 11:00
Olsen Wenche Iren 1974 300611 Randsfjord krk 7.7 kl 14:00
Christiansen Reidar 1932 030711 Øyslebø krk 8.7 kl 12:00
Dahlgren Asta O. 1917 040711 Ringerike krem 12.7 kl 14:00
Nilsen Asta Hedvig 1911 040711 -
Nordbø Per 1961 050711 Ullerål krk 12.7 kl 12:00
Sprakehaug Gudrun 1924 040711 Rud krk 13.7 kl 10:00
Torp Erland 1943 050711 Randsfjord krk 14.7 kl 12:00
Larsen Reidun Emilie 1913 030711 -
Presthagen John 1922 070711 Jevnaker krk 15.7 kl 12:00
Finnevolden Lina Kirsten 1928 070711 Oppdalen kap 14.7 kl 14:00
Hæhre Ragnhild 1922 090711 Ringerike krem 15.7 kl 12:00
Blomeid Fredrikke 1920 090711 Årnes krk 15.7 kl 13:00
Brustad Egil 1942 090711 Ringerike krem 21.7 kl 12:00
Brentebråten Harald 1926 110711 Hval krk 19.7 kl 14:00
Berg Leif 1917 090711 Ringerike krem 21.7 kl 14:00
Sevaldson Rolv 1926 110711 Jevnaker krk 15.7 kl 14:00
Framdal Aase Helene "Tutten" 1938 090711 Viker krk 19.7 kl 12:00
Torgersbråten Hans-Petter 1955 100711 Ringerike krem 19.7 kl 14:00
Modalen Petter Andreas 1936 110711 Veme krk 21.7 kl 12:00
Kristiansen Aagot Kristine 1907 110711 Ringerike krem 19.7 kl 12:00
Hansen Martin 1973 090711 Ringerike krem 22.7 kl 12:00
Moen Grethe Lovise 1939 120711 Tyristrand krk 21.7 kl 12:00
Berg H.N. 89 år 110711 Ringerike krem 22.7 kl 14:00
Musdalslien Aasta 1924 130711 Tyristrand krk 26.7 kl 12:00
Berg Leif 1917 090711 Ringerike krem 21.7 kl 14:00
Schreiner Kirsten 1920 150711 Hval krk 28.7 kl 12:00
Belsbye Gerd Jorun 1937 150711 Østre gravlund 26.7 kl 12:30
Venåsen Mary 1938 130711 Hval krk 22.7 kl 12:00
Henriksen Johan Eugen 1926 150711 Ringerike krem 26.7 kl 12:00
Steinseth Ragnvald 1923 150711 Olberg krk 22.7 kl 12:00
Grønvold Anny Lena 1933 200711 Hole krk 27.7 kl 12:00
Arnesen Dag 1946 200711 Alfaset 28.7 kl 10:00
Rivedal Nora Kathinka "Vesla" 1917 230711 Ringerike krem 29.7 kl 12:00
Olsen Ingrid 66 år 130711 Hval krk 29.7 kl 12:00
Solbakken Jan Ole 1964 230711 Ringerike krem 2.8 kl 14:00
Simak Frantisek "Frank" 1927 220711 Ringerike krem 2.8 kl 12:00
Haslerud Ola Kristian 1960 240711 Olberg krk 3.8 kl 12:00
Lund Bjørg Randi "Bea" 1926 070711 -
Pelka Janina 1920 260711 St Teresia krk 4.8 kl 12:00