Etternavn Fornavn Fødselsår/Alder Dødsdato Begravelse
Myrstuen Norunn 1936 010111 -
Evjenth Ingrid 1944 291210 Ringerike krem 7.1 kl 14:00
Christoffersen Odd 1942 020111 Randsfjord krk 11.1 kl 12:00
Johansen Valborg 1926 221210 Ringerike krem 11.1 kl 12:00
Oddershede Kari Johanne 1942 050111 -
Søby Arne Johan 1928 050111 Ringerike krem 13.1 kl 12:00
Friestad Conny Stie 1935 050111 Ringerike krem 14.1 kl 12:00
Ljungqvist Eva 1931 281210 -
Wernersen Werner 1929 070111 Randsfjord krk 14.1 kl 14:00
Grøterud Rønnaug 95 år 050111 Hval krk 13.1 kl 12:00
Nystrand Laura 1920 080111 Hval krk 14.1 kl 12:00
Berg Gerd 70 år 080111 Norderhov krk 14.1 kl 10:00
Syljeset Egil 1910 090111 Ringerike krem 20.1 kl 12:00
Leikarnes Rigmor Marie 1924 110111 Hole krk 21.1 kl 13:00
Myhre Gulbrand 1917 110111 Haug krk 18.1 kl 12:00
Dahl Per 1928 100111 Ringerike krem 18.1 kl 14:00
Eriksen Åge Olav 1926 110111 -
Granberg Arne 1935 130111 -
Bilal Mehmed 1958 251210 -
Steen Synøve 1941 130111 Randsfjord krk 21.1 kl 12:00
Rudsødegård Hans 1925 150111 Strømsoddbygda kap 21.1 kl 12:00
Felberg Agnes Jørgine 1915 150111 Randsfjord krk 25.1 kl 13:00
Kullerud Gudrun 1911 160111 Ringerike krem 25.1 kl 12:00
Forsland Gunnbjørg 1925 150111 Ringerike krem 21.1 kl 14:00
Andreassen Liv 1930 180111 Drammen krem 28.1 kl 14:00
Walberg Marry 1918 190111 -
Eng Else Marie 1939 200111 -
Nettum Lillian 1925 190111 Haug krk 28.1 kl 12:00
Øverby Anne Marie 1917 200111 Hole krk 28.1 kl 13:00
Hamborg Åse 1925 200111 Ringerike krem 27.1 kl 12:00
Viken Trygve 1935 230111 Ringerike krem 28.1 kl 14:00
Fjeldstad Ole Martinius 1916 220111 Jevnaker 1.2 kl 12:00
Bergum Astrid 1935 240111 Norderhov krk 1.2 kl 12:00
Johnsen Lilly Elisabeth 1924 240111 Jevnaker krk 4.2 kl 12:00
Skavdal Marie Høyem 81 år 180111 Ringerike krem 4.2 kl 14:00
Helmli Trygve 1921 260111 Randsfjord krk 3.2 kl 12:00
Hagen Asle 1918 280111 Eggedal krk 4.2 kl 12:00