Etternavn Fornavn Født /Alder Dødsdato Begravelse
Leine Sven 1946 300710 Hole krk 6.8 kl 13:00
Johnsen Johan A. 1933 260710 Ringerike krem 5.8 kl 14:00
Nilsen Knut Ingar 1956 280710 Ringerike krem 6.8 kl 14:00
Endrerud Margit 1921 280710 Ringerike krem 10.8 kl 14:00
Tunheim Tor A. 1912 260710 Jevnaker krk 10.8 kl 12:00
Pettersen Leif Th. 1915 270710 Ringerike krem 10.8 kl 12:00
Hurum Sverre 1915 260710 -
Tangen Hans Petter 1940 010810 Ringerike krem 12.8 kl 12:00
Sødal Heidi 1964 010810 Norderhov krk 12.8 kl 12:00
Nilsen Erling G. 1930 050810 Ringerike krem 13.8 kl 14:00
Berg Maud Kristina 1949 080810 Ringerike krem 17.8 kl 12:00
Larsen Marit Lovise 1924 060810 Ringerike krem 19.8 kl 12:00
Haug Anders 1934 100810 Haug krk 17.8 kl 14:00
Kinneberg Liv 1908 070810 Gol krk 17.8 kl 13:30
Antonsen Ruth E "Tulla" 1921 080810 Randsfjord krk 19.8 kl 12:00
Lien Erik 1936 090810 Sola krk 17.8 kl 11:00
Rolid Ole E. 1924 100810 Viker krk 17.8 kl 12:00
Bråthen Hans Martin 1943 100810 Ringerike krem 20.8 kl 12:00
Ringstad Gerhard 1924 110810 Ringerike krem 19.8 kl 14:00
Andreassen Ruth Alvhilde 1919 010810 -
Hybertsen Synnøve Marie 1926 120810 Ringerike krem 20.8 kl 10:00
Østvold Liv 1926 110810 Ringerike krem 20.8 kl 14:00
Breili Kittil 1911 130810 Lunder krk 24.8 kl 12:00
Hauglid Grethe 1955 130810 Furuset krk 20.8 kl 13:00
Næss Ingeborg 1923 130810 Jevnaker krk 20.8 kl 12:00
Unhjem Elin Johanne 1925 140810 Jevnaker krk 24.8 kl 12:00
Lehne Anne-Marie 1926 160810 Haslum krem 25.8 kl 14:00
Mikkelsen Sigrid 1931 140810 Nes krk 26.8 kl 13:00
Andersen Bernt Arve 1944 180810 Hole krk 27.8 kl 12:00
Vasstrand Leif Kåre 1935 170810 Ringerike krem 26.8 kl 12:00
Swang Astrid Sofie 1935 170810 Ringerike krem 24.8 kl 12:00
Dowers Edith Marie 1945 240710 -
Solli Willy 1921 190810 Ringerike krem 27.8 kl 12:00
Bålerud Gerd 1948 190810 Ringerike krem 27.8 kl 14:00
Langvandsbråten Jenny 1921 200810 Ringerike krem 26.8 kl 14:00
Sørensen Ove Sigmund 1927 210810 Tyristrand krk 27.8 kl 14:00
Bentzen Sverre 1945 190810 Grefsen kapell 31.8 kl 12:00
Ellingsen Inga Karoline 1920 220810 Tyristrand krk 27.8 kl 10:00
Sørensen Ove Sigmund 1927 210810 Tyrisrand krk 27.8 kl 12:00
Hagen Sigrun Elisabeth 1923 200810 Haug krk 31.8 kl 12:00
Haugen Terje 1949 220810 Lunder krk 31.8 kl 12:00
Olsen Thor Heidrik 1940 250810 -
Høie Marte 1921 250810 Oddernes kap 3.9 kl 12:30
Thaulow "Lotte" 1913 230810 Hole krk 3.9 kl 13:00
Rønning Erik 63 år 270810 Haug krk 3.9 kl 12:00
Alexandersen Tor-Erik 37 år 260810 Hole krk 8.9 kl 12:00
Strømsem Knut Birger 1930 290810 Ringerike krem 3.9 kl 14:00
Parthaugen Anne Lise 1955 260810 Veme krk 7.9 kl 12:00