Etternavn Fornavn Fødselsår/Alder Dødsdato Begravelse
Endrerud Magne Andreas 1942 290610 Sørum krk 6.7 kl 13:30
Hagen Kjell 1950 280610 Ringerike krem 8.7 kl 12:00
Thorsen Berit 1931 300610 Ringerike krem 8.7 kl 14:00
Tangestuen Sofie 1911 010710 Ullensaker krk 9.7 kl 13:00
Busund Ingrid 1928 050710 Ringerike krem 9.7 kl 12:00
Øye Ola Kolbjørn 1951 040710 Nes kapell 13.7 kl 11:00
Amundsen John Arvid 1921 071010 Ringerike krem 15.7 kl 12:00
Hagen Grete 1924 080710 Hole krk 15.7 kl 11:00
Granaasen Per Arne 1943 060710 Søsterkrk 14.7 kl 13:00
Kjemperud Arne 1928 030710 -
Magnussen Erling Martin 1932 040710 -
Sletner Bergny Aslaug 1923 100710 Ringerike krem 16.7 kl 12:00
Falla Gudveig 1922 080710 Randsfjord krk 16.7 kl 12:00
Westby Ivar 1932 090710 Jevnaker krk 16.7 kl 14:00
Emilsen Dag Steinar 1948 050710 -
Grønvold Arvid Helge 1918 130210 Hole krk 16.7 kl 10:00
Benth Gunvor 1917 130710 Veme krk 22.7 kl 12:00
Samuelsen Andor 1932 090710 Steneby krk 20.7 kl 13:00
Lærum Ingjerd Evelyn 1922 140710 Ringerike krem 20.7 kl 12:00
Rognerud Majen 1914 100710 Ringerike krem 22.7 kl 12:00
Hollerud Magne Johan 1931 170710 Haug krk 22.7 kl 14:00
Hansen Terje Werner 1960 140710 -
Tangen Jørgen Magnus 1929 150710 Hval krk 23.7 kl 12:00
Pedersen Helga Walaker 1937 190710 -
Flaten Kjell-Erik 1949 200710 Haug krk 27.7 kl 14:00
Sødal Ragnhild 1914 160710 Norderhov krk 29.7 kl 12:00
Søyland Åse 1920 170710 Hole krk 3.8 kl 13:00
Rønning Inger-Johanne 1924 220710 Ringerike krem 30.7 kl 12:00
Fodnæss Per Erling 1926 220710 Ringerike krem 30.7 kl 14:00
Bondehagen Arne 1940 220710 -
Frydenlund Reidar 1935 230710 Ringerike krem 3.8 kl 14:00
Frogner Jakob Henry 1919 230710 Ringerike krem 29.7 kl 12:00
Pettersen Leif Th. 1915 270710 -
Steen Inger H.J. 1953 230710 Randsfjord krk 5.8 kl 12:00
Fredriksen Knut Arvid 1924 270710 Ringerike krem 5.8 kl 12:00
Johansen Rigmor R. 1918 280710 Ringerike krem 6.8 kl 12:00