Annonserte dødsfall i oktober 2021

Oversikt over dødsfall annonsert i oktober 2021. En strek i rubrikken betyr at opplysninger ikke er gitt. Enkelte begravelser kan være bare for de nærmeste og inviterte uten at vi har anført noe om det her.

Etternavn Fornavn Fødselsår/Alder Dødsdato Begravelse
Bergly Arne 88 år 270921 Riska krk 8.10 kl 13.00
Kvamme Olav 1940 270921 Ringerike krem 7.10 kl 12.00
Ottersen Karin Helene Elnes 1943 290921 Randsfjord krk 7.10 kl 13.00
Bentsop Edvard Harald 1953 021021 Norderhov krk 14.10 kl 12.00
Hagen Evelyn Elynor 1927 021021 Skoger krk 15.10 kl 11.00
Hagen Thor Asbjørn 1950 290921 -
Haugerud Birgit 1932 051021 Randsfjord krk 14.10 kl 11.00
Gustavsen Rolf 1934 031021 -
Kvarteig Kate Mathea 1935 081021 Nes krk 15.10 kl 12.00
Sæthren Ingrid Olava 1927 071021 Nes krk 14.10 kl 12.00
Søberg Liv Margrete 1944 101021 Ringerike krem 15.10 kl 12.00
Lian Anne Lise 1949 091021 Ellingsrud krk 21.10 kl 12.00
Westbø Bjørg Solveig 1940 091021 -
Larsen Ragnhild Johanne 1935 101021 Hole krk 19.10 kl 14.00
Ullern Paul Anders 1928 121021 Hole krk 26.10 kl 12.00
Pedersen Ragnhild Ingrid 1937 081021 Lunder krk 22.10 kl 12.00
Bråthen Ronald 1942 151021 Randsfjord krk 26.10 kl 11.00
Lie Vigdis Irene 1951 171021 Tyristrand krk 26.10 kl 12.00
Venås Oddbjørg 1929 171021 Hval krk 28.10 kl 12.00
Johnsrud Solveig 1929 201021 Ringerike krem 28.10 kl 14.00
Arnestad Gustav 1934 151021 Ringerike krem 28.10 kl 12.00
Stigen Ketil 1966 171021 Ringerike krem 29.10 kl 12.00
Bottolfs Marit 1944 181021 Lunder krk 29.10 kl 12.00
Bryhn Vigdis 1946 191021 Vestre gravlund 4.11 kl 11.30
Borge Liv Berit 1946 131021 Kongsberg krk 1.11 kl 13.00
Brecke Henny Elisabeth 1945 221021 Tyristrand krk 29.10 kl 12.00
Johansen Ragnhild Agnethe 1923 211021 -
Westin Vårunn Fossheim 1955 201021 Vestre gravlunds kapell 2.11 kl 12.00
Jakobsen Bjørn-Sverre 1943 221021 Hønefoss krk 2.11 kl 12.00
Hoaas Bjarne Andreas 1937 231021 Vestre gravlund 8.11 kl 11.30
Kaumer Erling Rolf 1931 251021 -
Nesheim Ingar Gudmund 1932 231021 Hønefoss krk 4.11 kl 12.00
Kristiansen Eva 1953 181021 -
Hammer Maien 1951 221021 -
Sjørbotten Trond Erik 1955 261021 Årnes krk 2.11 kl 13.00
Bjerkerud Gerd 1927 251021 Olberg krk 5.11 kl 11.00
Karlengen Arild 1947 281021 Ringerike krem 5.11 kl 12.00