Annonserte dødsfall i juni 2021

Annonserte dødsfall i juni 2021 Foto: Pixabay

Oversikt over dødsfall annonsert i juni 2021. En strek i rubrikken betyr at opplysninger ikke er gitt. Enkelte begravelser kan være bare for de nærmeste og inviterte uten at vi har anført noe om det her.

Etternavn Fornavn Fødselsår/Alder Dødsdato Begravelse
Berg Aage 1947 280521 Hole krk 4.6 kl 12.00
Ungeheuer Christine 1963 270521 Ringerike krem 4.6 kl 14.00
Johnsen Erland 1932 210521 -
Haugerud Ole Olsen 1931 310521 Norderhov krk 8.6 kl 12.00
Olstad Arild 1948 310521 Jevnaker krk 10.6 kl 11.00
Bakken Tom Arvid 1956 270521 Randsfjord krk 8.6 kl 11.00
Coldevin Hans Johan Emmaus 1933 010621 Haug krk 10.6 kl 12.00
Elvestad Inger Marie 1947 200521 -
Aspholt Synnøve 1947 310521 Haug krk 10.6 kl 14.00
Daleng Knut 1931 270521 -
Harsson Margit 1943 030621 Hole krk 11,6 kl 14.00
Kristoffersen Eva 1941 050621 Ringerike krem 11.6 kl 10.00
Røste Gudbrand 1942 010621 Jevnaker krk 15.6 kl 11.00
Weisteen Einar 1925 040621 Ringerike krem 11.6 kl 12.00
Håkenrud Jenny 1927 050621 Ringerike krem 11.6 kl 14.00
Sire Ida Karine 1936 070621 Ringerike krem 18.6 kl 12.00
Gustavsen Erna 1931 110621 Ask kap 18.6 kl 14.00
Viker Gunnar 1949 050621 -
Høistad Åse Elisabeth 1927 100621 Ringerike krem 22.6 kl 12.00
Hoffmann Bjørg 1931 110621 -
Lukassen Jan Christian 1970 060621 -
Valøy Solfrid 1961 170621 Bodin krk 1.7 kl 10.30
Hovland Erik 1926 150621 Hønefoss krk 24.6 kl 12.00
Rustand Hans Egil "Gakken" 1951 160621 Hønefoss krk 25.6 kl 12.00
Hammerengen Marry 1932 150621 Ullerål krk 29.6 kl 12.00
Sørensen Vigdis Vestheim 1952 190621 Mandal kap 1.7 kl 10.30
Braathen Åse Thorunn 1944 150621 -
Aaveren Jan 71 år 210621 Hval krk 29.6 kl 12.00
Magnussen Berit 1933 190621 Hovin krk 30.6 kl 10.30
Nilsen Ragnhild 1933 180621 -
Surland-Hansen Kjersti Magdalena 1943 200621 Norderhov krk 2.7 kl 12,00
Christiansen Kjell Georg 1939 220621 Åmot krk 6.6 kl 12.30
Andersen Arne "Veslearne" 1947 240621 Olberg krk 30.6 kl 11.00
Fagereng Astri 1936 240621 -
Midthaug Arne "Tutt" 1922 240621 -