Annonserte dødsfall i februar 2021

Oversikt over dødsfall annonsert i februar 2021. En strek i rubrikken betyr at opplysninger ikke er gitt. Enkelte begravelser kan være bare for de nærmeste og inviterte uten at vi har anført noe om det her.

Etternavn Fornavn Fødselsår/Alder Dødsdato Begravelse
Bakken Per Johnny 1942 280121 Hval krk 9.2 kl 12.00
Pettersen Marit Jørgine 1931 310121 -
Kristensen Jon 1964 290121 Tranby krk 9.2 kl 11.00
Liell Elsa 1932 300121 Lunder krk 5.2 kl 12.00
Kristoffersen Jonette 1931 010221 Hønefoss krk 12.2 kl 12.00
Bjørnstad Trygve Borgar 1940 310121 Rud krk 9.2 kl 12.30
Gilhuus Jon Henrik 50 år 020221 -
Borge Jorun 1931 020221 Eide krk 12.2 kl 10.30
Johnsrud Turid 1944 040221 Randsfjord krk 12.2 kl 11.00
Dahl Randi Elise 1936 040221 Søndre Slagen krk 18.2 kl 12.30
Stiksrud Margrete 1966 050221 Haug krk 16.2 kl 12.00
Karlsen Siriann Thalita Fasmer 1959 040221 Østenstad krk 19.2 kl 12.00
Tuftin Reidun 1944 040221 Lunder krk 12.2 kl 12.00
Moen Per 1928 130221 Norderhov krk 23.2 kl 12.00
Oppenhagen Trygve Reidar 1935 110221 Tyristrand krk 19.2 kl 14.00
Rosendal Mari-Anne 1945 120221 Haug krk 19.2 kl 12.00
Hollingen Egil 1933 150221 Molde domkrk 26.2 kl 13.00
Solli Astrid Sylvia 1948 130221 Jevnaker krk 23.2 kl 11.00
Solheim Jøran 1929 150221 Ringerike krem 23.2 kl 12.00
Vestby Åse 1931 080221 -
Grøterud Bjørg Mathilde 1929 150221 Viker krk 25.2 kl 12.00
Haugerud Ole Geir 1956 170221 Ringerike krem 25.2 kl 12.00
Mugaas Frode 1945 180221 -
Martinsen Arild 1943 170221 Ringerike krem 26.2 kl 12.00
Skår Eli Ingunn 1955 180221 -
Sørensen Orla 1938 200221 Tyristrand krk 2.3 kl 12.00
Frydenberg Johan Kåre 1941 210221 Tyristrand krk 4.3 kl 12.00
Vestby Ple 1933 180221 Jevnaker krk 26.2 kl 11.00
Solbakken Rannveig 1936 190221 Ringerike krem 5.3 kl 14.00
Rundhaug Karen 1934 210221 Ringerike krem 4.3 kl 14.00
Koren Eli Synnøve 1951 180221 Jevnaker krk 4.3 kl 11.00
Ruud Kjell Oddmund 1942 230221 Hønefoss krk 5.3 kl 10.00
Eriksen Elise Alvhilde 1939 230221 Ringerike krem 5.3 kl 12.00
Finvold Oddvar Johannes 1939 240221 Randsfjord krk 11.3 kl 11.00
Christiansen Lennart 1931 190221 -