Annonserte dødsfall i februar 2020

Annonserte dødsfall i februar 2020 Foto:Makalu

Oversikt over dødsfall annonsert i februar 2020. En strek i rubrikken betyr at opplysninger ikke er gitt.

Etternavn Fornavn Fødselsår/Alder Dødsdato Begravelse
Elnæs Lars 1934 290120 Randsfjord krk 7.2 kl 11.00
Dale Haldis 1919 290120 Hønefoss krk 7.2 kl 14.00
Sundøen Kåre Vidar 1933 310120 Hole krk 11.2 kl 12.00
Haugen Johan Alfred 1925 310120 Hole krk 7.2 kl 12.00
Larsson Magnhild 1930 300120 -
Ullersmo Bente 1953 010220 -
Nakkerud Eva Solveig 1951 030220 Ringerike krem 11.2 kl 12.00
Røttereng Eldbjørg Synnøve 1936 010220 Nordre Ål krk 7.2 kl 12.30
Nilsen Sverre 1927 020220 Sollihøgda kap 14.2 kl 12.00
Westend Harald 1939 310120 Jevnaker krk 11.2 kl 11.00
Borgund Herborg Johanne 1946 310120 Ringerike krem 11.2 kl 14.00
Moholt Karin 1937 030220 Ringerike krem 13.2 kl 14.00
Pettersen Kristian 1930 010220 Randsfjord krk 14.2 kl 11.00
Solberg Thorleif 1924 030220 Haug krk 13.2 kl 12.00
Leivestad Liv Bodil Anda 1935 310120 Hole krk 14.2 kl 14.30
Listerud Tone 1951 020220 Ringerike krem 14.2 kl 12.00
Bjørkaa Grethe 1949 020220 Jølstad seremonirom, Jaren 14.2 kl 14.00
Juvet Margit 1941 020220 Lunder krk 14.2 kl 12.00
Nilsen Annie Guri 1927 060220 Sollihøgda kap 14.2 kl 12.00
Svorstøl Norvald 1927 060220 -
With Ellen 1930 060220 Sollihøgda kap 18.2 kl 14.00
Carlsen Harald 1948 070220 Nes krk 18.2 kl 12.00
Heieren Liv Helen 1961 010220 -
Svingheim Sverre 1926 080220 -
Aarflot Knut Sivert 1934 090220 -
Ødegård Oddbjørn 1951 100220 -
Ringen Liv 1938 090220 Norderhov krk 21.2 kl 12.00
Muggerud Alf 1935 110220 Ringerike krem 21.2 kl 14.00
Roskifte Egil 1932 070220 Lunder krk 20.2 kl 12.00
Vigerust Toril 1959 120220 Haug krk 20.2 kl 14.00
Lund Arnt Vidar 1944 130220 Ringerike krem 21.2 kl 12.00
Øen Otto 1938 120220 -
Moi Margit 1930 150220 Hole krk 21.2 kl 10.00
Øveren Kjell Herman 1937 140220 Lunder krk 20.2 kl 14.00
Grønli Olga Pauline 1930 160220 Ringerike krem 25.2 kl 12.00
Halden Arne 1924 170220 Ringerike krem 27.2 kl 12.00
Øie John 1933 170220 -
Wang Inger Vaage 1952 220220 Jevnaker krk 3.3 kl 11.00
Bisgaard Hans Arild 1941 240220 Randsfjord krk 5.3 kl 11.00
Blystad Inger Josephine 1925 240220 Lunder krk 5.3 kl 14.00
Moe Trygve Kristian 1947 200220 Åmot krk 3.3 kl 12.30
Rørholt Randi S 1930 220220 Tyristrand krk 3.3 kl 12.00
Andreassen Berit 1940 250220 Ringerike krem 6.3 kl 12.00
Kassem Wenche Borghild Berg 1968 250220 Randsfjord krk 6.3 kl 11.00
Larsen Gudrun 1931 250220 Ringerike krem 5.3 kl 12.00
Hallingby Even Gunnar 1933 260220 Tyristrand kap 4.3 kl 12.00
Larsen Oddvar 1932 250220 Ringerike krem 5.3 kl 10.00
Pedersen Ruth 1934 210220 -