Annonserte dødsfall i april 2019

Oversikt over dødsfall annonsert i april 2019. En strek i rubrikken betyr at opplysninger ikke er gitt

Etternavn Fornavn Fødselsår/Alder Dødsdato Begravelse
Ellefsen Tom 1949 280319 Ringerike krem 5.4 kl 10.00
Ellefsen Anne 1925 260319 Norderhov krk 9.4 kl 12.00
Fredriksen Rolf 1935 290319 Ringerike krem 9.4 kl 12.00
Johannson Birgitte 1930 280319 Haslum krem 4.4 kl 14.30
Sørum Torild Berit 1948 290319 Grymyr krk 9.4 kl 10.30
Eriksen Willy 1933 260319 -
Skaalvik Egil 1931 010419 Hole krk 12.4 kl 12.00
Persen Edith Karine 1946 310319 Jevnaker krk 12.4 kl 11.00
Leinebø Tore 1959 020419 Hønefoss krk 11.4 kl 14.00
Håndstad Rolf - 030419 -
Rafdal Ranveig Borgen 1933 290319 -
Viken Kåre 1953 040419 Ringerike krem 12.4 kl 12.00
Braata Ragnhild 1951 030419 Hole krk 12.4 kl 14.00
Dehli Johanne 1927 050419 Ringerike krem 12.4 kl 14.00
Kirkaune Johan 1937 080419 Tyristrand krk 16.4 kl 12.00
Landmark Helga Heidenreich 1942 080419 Vestre gr.lund gml.kap 25.4 kl 10.00
Kongelf Svein 1944 300319 -
Rolfsbråten Thorlaug 1930 080419 -
Moe Astrid Johanne 1935 090419 Haug krk 16.4 kl 12.00
Engen Solveig 1925 120419 -
Goncalves Marisa 1961 110419 Solvang gravkap 26.4 kl 12.30
Nymoen Eivind 81 år 110419 Glesne kap 26.4 kl 13.00
Larsen Finn 1934 140419 Jevnaker krk 25.4 kl 11.00
Hagen Torgny 1940 180419 Veme krk 30.4 kl 14.00
Brandsæter Ellen Regine 1930 160419 Haug krk 2.5 kl 12.00
Stigsrud Åse 1934 210419 Hole krk 30.4 kl 14.00
Holmen Astri Helen 1933 150419 Nes krk 26.4 kl 12.00
Bakke Rakel 1918 210419 Ringerike krem 30.4 kl 14.00
Bråthen Borghild Kristine 1923 190419 Hole krk 30.4 kl 12.00
Eriksen Reidun Helene 1937 120419 -
Halgjem Randi Lillian 1927 240419 Ringerike krem 3.5 kl 14.00
Ellefsen Villy 1939 180419 -
Høgdahl Ragnar 1930 270419 Hole krk 7.5 kl 12.00
Martinsen Martha S. 1928 270419 Norderhov krk 3.5 kl 12.00
Rønning Johnny Georg 1942 250419 Veme krk 3.5 kl 12.00