Annonserte dødsfall i oktober 2018

Oversikt over dødsfall annonsert i oktober 2018. En strek i rubrikken betyr at opplysninger ikke er gitt

Etternavn Fornavn Fødselsår/Alder Dødsdato Begravelse
Sørlie Bjørn Arild 1963 260918 Ringerike krem 5.10 kl 14.00
Ruud Bjørg 1926 290918 -
Beg John 1930 300918 Ringerike krem 9.10 kl 14.00
Bakken Margit 1921 300918 Randsfjord krk 11.10 kl 12.00
Pålerud Johan 1950 260918 Hval krk 9.10 kl 12.00
Oppen Olav 1941 021018 Veme krk 11.10 kl 12.00
Qvist Jan Erik 1948 031018 Hole krk 12.10 kl 12.00
Walbækken Grethe 1936 031018 Norderhov krk 12.10 kl 12.00
Bratvold Torbjørn 1941 061018 -
Edvartsen Liv 1930 051018 Ringerike krem 12.10 kl 12.00
Ek Sverre 1962 081018 Hamar krem 16.10 kl 12.15
Haug Else Marie 1927 031018 -
Sitter Gretha Marie 1947 111018 Ringerike krem 19.10 kl 14.00
Malisæter Mikkel Ansgar 1929 151018 Tingelstad krk 25.10 kl 13.00
Ekeberg Unni 1937 101018 -
Stenberg Liv 1927 141018 -
Dahle Arnt Kristian 1942 201018 Norderhov krk 2.11 kl 12.00
Muggerud Per 1952 171018 Jevnaker krk 26.10 kl 12.00
Engen Elsa 1936 231018 Hønefoss krk 2.11 kl 14.00
Eriksson Bert Olof 1939 221018 Randsfjord krk 1.11 kl 12.00
Hansen Jonn 1939 171018 -
Smeby Karen 1923 241018 Haug krk 2.11 kl 12.00
Johnsrud Erna 1935 231018 Ringerike krem 2.11 kl 12.00
Robøle Ole 1951 261018 Hegge stavkrk 6.11 kl 11.00
Thomassen Geir Egil Robert 1962 271018 Randesund krk 6.11 kl 12.30
Halvorsen Trygve Olaf 1927 221018 -
Heiberg Inger Turid 1940 270918 Østsinni krk 2.11 kl 11.00