Annonserte dødsfall i juli 2018

Oversikt over dødsfall annonsert i juli 2018. En strek i rubrikken betyr at opplysninger ikke er gitt

Etternavn Fornavn Fødselsår/Alder Dødsdato Begravelse
Frøshaug Ingrid Unn 1957 190618 Norderhov krk 6.7 kl 12.00
Skaug Mary Johanne 1925 300618 Ringerike krem 13.7 kl 14.00
Farmen Alma Alvhilde 1927 290618 Ringerike krem 10.7 kl 12.00
Gulbrandsen Rolf 96 år 260618 -
Hilton Borgny Alette 1929 050718 Ringerike krem 13.7 kl 10.00
Olsen Asbjørn 1927 050718 Ringerike krem 12.7 kl 14.00
Karlengen Grete 1946 040718 Ringerike krem 13.7 kl 12.00
Guneriussen Harald 1935 080718 Randsfjord krk 13.7 kl 12.00
Gulbrandsen Henry Adolf 1927 050718 Norderhov krk 13.7 kl 12.00
Norlund Tor Åge 1940 290618 -
Berg Erland 1956 100718 Tyristrand krk 20.7 kl 12.00
Reuterdahl Svanhild J. 1944 100718 Ringerike krem 20.7 kl 12.00
Hansen Lillian Konstanse Mabel 1923 040718 -
Nilsen Hansine "Mossa" 1927 100718 Ringerike krem 19.7 kl 14.00
Nordengen Klara O 1938 130718 Ringerike krem 24.7 kl 12.00
Olavsen Eva 1934 160718 Norderhov krk 20.7 kl 12.00
Andersen Anders 1942 150718 Randsfjord krk 24.7 kl 12.00
Haukedalen Anni 79 år 120718 Skute krk 24.7 kl 11.00
Hovde Anne Marie 1948 160718 Lunder krk 27.7 kl 12.00
Svendsen Åge 1964 170718 Ullerål krk 26.7 kl 12.00
Gjermundbo Åse 1928 140718 Ringerike krem 26.7 kl 14.00
Elsrud Torgrim 1932 170718 Kolbotn kap 27.7 kl 13.00
Persvold Gudbrand "Giggi" 1941 180718 Ringerike krem 27.7 kl 14.00
Uppstad Torleiv J. 1929 190718 Ringerike krem 27.7 kl 12.00
Syvertsen Finn Reidar 1934 190718 Gol krk 1.8 kl 13.30
Moen Svein 1949 090718 -
Larsen Marit 1948 150718 -
Berg Solveig M 1937 240718 Ål krk 31.7 kl 13.00
Auråker Stein Erik 1949 210718 Haslum krem 13.8 kl 11.30
Tangen Gudbrand 1928 240718 Ringerike krem 2.8 kl 12.00
Grymyr Kirsten "Vesla" 1927 240718 Randsfjord krk 2.8 kl 12.00
Haug Kai Asgeir 1931 230718 -
Svensen Eli 1934 280718 Ringerike krem 3.8 kl 12.00
Ulven Arne R. 1945 270718 Veme krk 3.8 kl 12.00
Larsen Jorunn 1927 280718 Hole krk 3.8 kl 12.00