Skriv ut denne siden
onsdag, 20 oktober 2021 14:49

Bare halvparten av norske studenter føler seg godt forberedt på arbeidslivet

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)
Studentene som føler seg best forberedt på arbeidslivet, studerer innenfor lærerutdanning og pedagogikk. Studentene som føler seg best forberedt på arbeidslivet, studerer innenfor lærerutdanning og pedagogikk. Illustrasjonsfoto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Litt over halvparten av studentene i en spørreundersøkelse sier de føler at studiene forbereder dem godt på arbeidslivet.

De siste årene har økt arbeidslivsrelevans blitt et særlig viktig kvalitetsmål i høyere utdanning. I en artikkel fra SSB spør forfatterne hvor godt studentene føler at studiene forbereder dem på arbeidslivet. Resultatet viser at litt over halvparten av norske studenter i høy grad føler seg forberedt, mens litt under en firedel føler seg i noen grad forberedt.

Sammenlignet med de andre nordiske landene, Finland, Island, Sverige og Danmark, er dette den laveste andelen. Til sammenligning svarer 65 prosent av svenske studenter at de opplever at studiene i høy grad forbereder dem på det nasjonale arbeidsmarkedet.

Studentene som føler seg aller best forberedt, studerer innenfor lærerutdanning og pedagogikk. De som føler seg dårligst forberedt, studerer i fagfeltene humaniora, språk og kunstfag, og samfunnsfag, journalistikk og informasjon. Kvinner føler seg dårligere forberedt enn menn.

Praksis under studiene er en nøkkelfaktor. Studenter som har hatt praksis, føler i større grad at studiene forbereder dem på arbeidslivet, sammenlignet med studenter som ikke har hatt praksis.

NTB

Siste fra NTB