tirsdag, 16 juni 2020 13:26

KrF-utvalg vil la politikvinner bære hijab

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(1 Stemme)
KrF diskuterer om politifolk skal få bruke hijab som del av uniformen. KrF diskuterer om politifolk skal få bruke hijab som del av uniformen. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Et av forslagene til nytt partiprogram i KrF går ut på at politi og fagdommere skal få bruke religiøse symboler eller hodeplagg som del av jobbantrekket.

Forslaget foreslås tatt inn i partiprogrammet for neste stortingsperiode, ifølge Dagen. KrF har satt ned sju utvalg som bistår programkomiteen i arbeidet med forslag til nytt partiprogram. Hodeplagg-forslaget kommer fra utvalget for «det livssynsåpne samfunn og vår kristne kulturarv».

Utvalget foreslår at politi og fagdommere skal få bruke religiøse symboler/hodeplagg som en del av uniformen. De skriver videre at det er ulike syn i utvalget om «hvordan det bør stå og hvor langt man bør gå».

– Det er et vanskelig spørsmål. Her er det delte meninger i KrF og en typisk debatt som må opp på landsmøtet, sier gruppeleder Jørgen Kristiansen i Kristiansand KrF, som har ledet utvalget bak forslaget.

Forslaget skal nå diskuteres i programkomiteen, som sender sitt første programutkast ut på høring i november. Komiteen har til sammen fått 23 forslag som de skal jobbe videre med.

NTB