Denne kolonialforretningen ble startet av Rich. Bjørnholdt i 1909. I 1945 ble den overtatt av I.R.Berg, som fortsatt drev forretningen i 1950. Forretningen hadde et areal på 30m² og beskjeftiget 4 ansatte. De hadde også varer i kommisjon for Voss Ullvarefabrikk.
50-tallet