Adressen var Søndre torg 1 og telefonnummeret var 226.

kaffistova

Kaffistova ble startet 8.mai 1910 av Birgit Huso og Ingeborg Nesse.
Eier på 1950-tallet var Matha Nesse, som overtok allerede den 16.mai 1915.
Kaffistova var en avholdskafé og den lå midt i byens sentrum. De kunne servere 50-60 gjester om gangen, men om sommeren kunne det serveres adskillig flere, da det ble servert i hagen.

fra serien 1950 tallet