fredag, 28 august 2020 08:34

Peter med kjøl og varme

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)

Peter Andreas Fog er daglig leder i det nyetablerte selskapet Dan-Tek Energy AS. Formålet med foretaket er Service og vedlikehold av kjøle- og varmeanlegg. Peter Andreas Foghar adresse Mariager i Danmark, men selskapet har adresse hos Nueva Finance AS i Follumveien 100. Kaptalen er 30.000.

Frank Tverran

Ansvarlig redaktør og skribent