torsdag, 12 juli 2018 10:36

Nå blir det nytt tak på Riddergården

Nå blir det nytt tak på Riddergården Foto: Frank Tverran

I de årene kommunen har hatt ansvaret for Riddergården er det satset betydelig på vedlikeholdsarbeider. Det er satset spesielt på brannsikring og fornyelse og utvidelse av det elektriske anlegget. Og nå blir det nytt undertak før de gamle taksteinene legges tilbake.

Frank Tverran

Ansvarlig redaktør og skribent